Search result for

toni

(114 entries)
(0.068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toni-, *toni*
Possible hiragana form: とに
English-Thai: Longdo Dictionary
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tonic[N] สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น, See also: สิ่งย้อมใจ, Syn. sitimulant, refresher
tonic[N] ยาบำรุง, Syn. medicine
tonic[N] น้ำโทนิค (มักใช้ผสมเหล้าดื่ม)
tonic[N] โน้ตตัวแรกในระดับเสียง
tonic[N] พยางค์ที่ลงน้ำหนัก
tonic[ADJ] มีผลกระตุ้นจิตใจ
tonic[ADJ] เกี่ยวกับการบำรุงสุขภาพ
tonic[ADJ] เกี่ยวกับโน้ตตัวแรก
tonic[ADJ] เกี่ยวกับพยางค์ที่ลงน้ำหนัก
tonight[N] คืนนี้, See also: คืนวันนี้, Syn. this evening, this night

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating,bracing
tonight(ทะไนทฺ') n.,adj. คืนนี้,คืนวันนี้.
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
architectonics(อาร์คิเทคทอน'นิคซฺ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง
astonied(แอสทอน'นิด) adj. งงงวย (dazed)
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
isotonic(ไอซะทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับการละลายที่มีความดันออสโมซิสเท่ากัน
peritonitis(เพอริโทไน'ทิส) n. เยื่อบุช่องท้องอักเสบ., See also: peritonitic adj. peritonital adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tonic(adj) ซึ่งบำรุงเสียง,ซึ่งบำรุงกายและใจ,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
tonic(n) ยาบำรุงกำลัง,ยาเจริญอาหาร,ยาเสริมกำลัง
tonight(adv) ในคืนนี้,ในค่ำคืนนี้
tonight(n) คืนนี้,ค่ำนี้
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tonic๑. ยาบำรุง๒. ยากระตุ้น๓. -บำรุงกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic pupil; pupillatonia; pupilloplegia; pupillotonia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic spasmอาการหดเกร็งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, bitterยาขมบำรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, cardiacยาบำรุงหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ cardiotonic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, digestive; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, generalสิ่งบำรุงทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, haematic; haematinic; haematonic; hematinic; hematonic; tonic, hematicยาบำรุงเลือด [มีความหมายเหมือนกับ haematic; hematic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, hematic; haematinic; haematonic; hematinic; hematonic; tonic, haematicยาบำรุงเลือด [มีความหมายเหมือนกับ haematic; hematic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, intestinalยากระตุ้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toni.โทนี่ Red Dawn (2012)
Maybe about what my plans are for tonight?อย่างเช่น คืนนี้มีแพลนจะทำอะไร New Haven Can Wait (2008)
An intimate gathering at the Dean's house tonight?ได้รับเชิญไปงานคืนนี้หรอคะ? New Haven Can Wait (2008)
I've been invited to the Dean's house tonight.ฉันได้รับเชิญให้ไปร่วมงานคีนนี้ ที่บ้านของท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
To the private reception at the Dean's house tonight,ให้ไปงานที่บ้านท่านคณบดีคืนนี้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
I get what I want, Serena, just like I'm gonna win tonight.ฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ เซรีน่า. แล้วคืนนี้ฉันก็จะเป็นผู้ชนะ New Haven Can Wait (2008)
I got tied up. Hey, look. You wouldn't want to leave tonight, would you?ฉันกำลังวุ่นวาย เฮ้ ดูคุณไม่ต้องการจะออกคืนนี้นี่ แล้วคุณจะ ? New Haven Can Wait (2008)
You were going out tonight, and I could leave this with her.คุณจะออกไปตอนกลางคืน และให้ฉันทิ้งนี่ไว้กับเธอ New Haven Can Wait (2008)
And you're wearing it tonight?และเธอก็จะใส่มันในคืนนี้หรอ? Chuck in Real Life (2008)
I'm in the mood for a little show tonight.ฉันกำลังอยู่ในอารมณ์ที่จะแสดงโชว์คืนนี้ละมั้ง Chuck in Real Life (2008)
I invited him to the party tonight,ผมเชิญเขามางานปาร์ตี้คืนนี้น่ะ Chuck in Real Life (2008)
I think I'm gonna pass on tonight's little soiree.หนูคิดว่า หนูคงต้องไปงานสังสรรค์คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toniI'm invited to Claudia's party tonight.
toniWe're filled for tonight.
toniCathy is coming to see our baby tonight.
toniTom made a promise to come home early tonight.
toniAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
toniIt is raining hard tonight.
toniLet's eat out tonight.
toniDinner is on me tonight.
toniThe show will be a great feature of tonight's program.
toniI feel like taking a hot spring bath tonight.
toniPlease, call me up tonight at my office.
toniI really enjoyed myself tonight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาบำรุง[N] tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
ยาชูกำลัง[N] tonic, See also: pick-me-up, roborant, Example: บางคนเชื่อว่าดีงูเป็นยาชูกำลังชั้นดี
คืนนี้[ADV] tonight, See also: this night, this evening, Syn. คืนวันนี้, Example: เขาจะไปโตเกียวคืนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien
โฟตอนิกส์[n.] (fōtønik) EN: photonics   
เจริญอาหาร[v. exp.] (jaroēn āhān) EN: have a good appetite ; promote the appetite ; act as a tonic   FR: avoir bon appétit ; ouvrir l'appétit
คืนนี้[X] (kheūn nī) EN: tonight   FR: ce soir ; aujourd'hui soir ; cette nuit
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā-atsajan) EN: astonishing ; surprising ; marvelous   FR: merveilleux ; miraculeux

CMU English Pronouncing Dictionary
TONI    T OW1 N IY0
TONIA    T OW1 N IY0 AH0
TONIC    T AA1 N IH0 K
TONIE    T OW1 N IY0
TONITE    T AH0 N AY1 T
TONINI    T OW0 N IY1 N IY0
TONING    T OW1 N IH0 NG
TONICS    T AA1 N IH0 K S
TONIGHT    T AH0 N AY1 T
TONIGHT    T UW0 N AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Toni    (n) (t ou1 n ii)
tonic    (n) (t o1 n i k)
tonics    (n) (t o1 n i k s)
toning    (v) (t ou1 n i ng)
tonight    (n) (t @1 n ai1 t)
tonic sol-fa    (n) -- (t o2 n i k - s o1 l - f aa)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonika {f}tonic [Add to Longdo]
Toningenieur {m}; Toningenieurin {f}; Tonmeister {m}; Tonmeisterin {f}sound engineer [Add to Longdo]
tonisch {adj}tonic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]
ないことには[, naikotoniha] (exp) (with verb stem) unless you do something [Add to Longdo]
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
を元にして;を基にして[をもとにして, womotonishite] (exp) (See を元として) based on; built on; made from [Add to Longdo]
アーキテクトニック[, a-kitekutonikku] (n) aechitectonic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今晚[jīn wǎn, ㄐㄧㄣ ㄨㄢˇ, ] tonight [Add to Longdo]
奎宁水[kuí níng shuǐ, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] tonic water; quinine water [Add to Longdo]
汤力水[tāng lì shuǐ, ㄊㄤ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] tonic water [Add to Longdo]
补品[bǔ pǐn, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] tonic [Add to Longdo]
补药[bǔ yào, ㄅㄨˇ ㄧㄠˋ, / ] tonic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase [Add to Longdo]
アットニフティ[あっとにふてい, attonifutei] at nifty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top