ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thesis,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thesis,-, *thesis,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎゃく, gyaku] (adj-na, n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extremity Prosthesis, Upperแขนเทียม [การแพทย์]
Knee Prosthesis, Aboveขาเทียมเหนือเข่า, ขาเทียมสำหรับผู้ที่ถูกตัดเหนือเข่า, ขาเทียมระดับเหนือเข่า, ขาเทียมระดับเหนือข้อเข่า [การแพทย์]
Knee Prosthesis, Belowขาเทียมสำหรับผู้ที่ถูกตัดขาใต้เข่า, ขาเทียมใต้เข่า, ขาเทียมระดับใต้ข้อเข่า [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thesis \The"sis\, n.; pl. {Theses}. [L., fr. Gr. ?, fr. ? to
   place, set. See {Do}, and cf. {Anathema}, {Apothecary},
   {Epithet}, {Hypothesis}, {Parenthesis}, {Theme}, {Tick} a
   cover.]
   1. A position or proposition which a person advances and
    offers to maintain, or which is actually maintained by
    argument.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an essay or dissertation written upon specific or
    definite theme; especially, an essay presented by a
    candidate for a diploma or degree.
    [1913 Webster]
 
       I told them of the grave, becoming, and sublime
       deportment they should assume upon this mystical
       occasion, and read them two homilies and a thesis of
       my own composing, to prepare them.  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) An affirmation, or distinction from a supposition
    or hypothesis.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) The accented part of the measure, expressed by the
    downward beat; -- the opposite of arsis.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pros.)
    (a) The depression of the voice in pronouncing the
      syllables of a word.
    (b) The part of the foot upon which such a depression
      falls.
      [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 thesis
  essay; thesis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 thesis /tezis/
  essay; thesis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top