ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the inherent [...] personality.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the inherent [...] personality.-, *the inherent [...] personality.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inherent uniformity and shared ideals of a planned community suggest that the neighborhood can be psychologically analyzed as a single, dysfunctional personality.และการแชร์อุดมคติ ในผังชุมชนบ่งบอกว่า ความเป็นเพื่อนบ้านสามารถ ถูกวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ ในฐานะหน่วยบุคลิกภาพหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผิดปกติ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) inherent ( IH2 N HH EH1 R AH0 N T) uniformity ( Y UW2 N AH0 F AO1 R M AH0 T IY0) and ( AH0 N D) shared ( SH EH1 R D) ideals ( AY0 D IY1 L Z) of ( AH1 V) a ( AH0) planned ( P L AE1 N D) community ( K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0) suggest ( S AH0 JH EH1 S T) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) neighborhood ( N EY1 B ER0 HH UH2 D) can ( K AE1 N) be ( B IY1) psychologically ( S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0) analyzed ( AE1 N AH0 L AY2 Z D) as ( AE1 Z) a ( AH0) single ( S IH1 NG G AH0 L), dysfunctional ( D IH0 S F AH1 NG K SH AH0 N AH0 L) personality ( P ER2 S AH0 N AE1 L IH0 T IY0).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
inherent
 • ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย[Lex2]
 • (อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน. ###S. inborn,inbred [Hope]
 • (adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ [Nontri]
 • /IH2 N HH EH1 R AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /'ɪnh'ɪəʳrənt/ [OALD]
uniformity
 • การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน [Lex2]
 • (ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน ###S. similarity,unity [Hope]
 • (n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน [Nontri]
 • /Y UW2 N AH0 F AO1 R M AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /jˌuːnɪf'ɔːmɪtiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
shared
 • /SH EH1 R D/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛəʳd/ [OALD]
  [share]
 • ใช้ร่วมกัน: มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ [Lex2]
 • แบ่งส่วน: แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน [Lex2]
 • ส่วน: ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน [Lex2]
 • (แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ่ง,แบ่งกำไร. vi. มีส่วน,ร่วมส่วน,ร่วมหุ้น,ร่วมกันทำ,ร่วมกันรับ,ร่วมกันรับผิดชอบ ###SW. sharable adj. shareable adj. sharer n. [Hope]
 • (n) หุ้น,ส่วนแบ่ง [Nontri]
 • (vi) ร่วมหุ้น,มีส่วน [Nontri]
 • (vt) แบ่งสรร,แบ่ง,แบ่งกำไร,แบ่งส่วน [Nontri]
 • /SH EH1 R/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛəʳr/ [OALD]
ideals
 • /AY0 D IY1 L Z/ [CMU]
 • (n) /'aɪd'ɪəʳlz/ [OALD]
  [ideal]
 • ซึ่งอยู่ในความคิด: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ [Lex2]
 • ดีเลิศ: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก [Lex2]
 • แบบอย่างที่ดี: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ [Lex2]
 • อุดมคติ[Lex2]
 • (ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ ###S. fancied,imaginary [Hope]
 • (adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์ [Nontri]
 • (n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน [Nontri]
 • /AY0 D IY1 L/ [CMU]
 • (n) /'aɪd'ɪəʳl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
planned
 • /P L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /pl'ænd/ [OALD]
  [plan]
 • แผนการ: แผนงาน, แผน, โครงการ [Lex2]
 • แบบแปลน: แผนผัง, แบบ [Lex2]
 • วางแผน[Lex2]
 • วางแผน: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ [Lex2]
 • ออกแบบ: เขียนแบบแปลน [Lex2]
 • (แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน ###S. scheme [Hope]
 • (n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง [Nontri]
 • (vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่ [Nontri]
 • /P L AE1 N/ [CMU]
 • (v) /pl'æn/ [OALD]
community
 • ชุมชน[Lex2]
 • สังคม[Lex2]
 • (คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน ###SW. Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม) ###S. society,public ###A. polarity,duality [Hope]
 • (n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม [Nontri]
 • /K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
 • /K AH0 M Y UW1 N IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /k'əmj'uːnɪtiː/ [OALD]
suggest
 • แนะนำ: ชี้แนะ, เสนอแนะ [Lex2]
 • ทำให้นึกถึง: เตือน, บอกเป็นนัย [Lex2]
 • (ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง ###SW. suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv. ###S. propose,imply [Hope]
 • (vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น [Nontri]
 • /S AH0 JH EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /s'əʤ'ɛst/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
neighborhood
 • บริเวณใกล้เคียง: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน [Lex2]
 • (เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ) [Hope]
 • /N EY1 B ER0 HH UH2 D/ [CMU]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
psychologically
 • /S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0/ [CMU]
 • (a) /sˌaɪkəl'ɒʤɪkliː/ [OALD]
analyzed
 • /AE1 N AH0 L AY2 Z D/ [CMU]
 • (v) /'ænəlaɪzd/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
single
 • เดี่ยว: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว [Lex2]
 • โสด: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน [Lex2]
 • (ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว [Hope]
 • (adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน [Nontri]
 • (vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก [Nontri]
 • /S IH1 NG G AH0 L/ [CMU]
 • (v) /s'ɪŋgl/ [OALD]
dysfunctional
 • ซึ่งทำหน้าที่ผิดปกติ: ซึ่งไม่สมบูรณ์ [Lex2]
 • /D IH0 S F AH1 NG K SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
personality
 • บุคลิกลักษณะ: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว [Lex2]
 • คนที่มีชื่อเสียง: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี [Lex2]
 • (เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล ###S. character,nature [Hope]
 • (n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน [Nontri]
 • /P ER2 S AH0 N AE1 L IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /pˌɜːʳsən'ælɪtiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top