ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

The next day [...] iaca station.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -The next day [...] iaca station.-, *The next day [...] iaca station.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) next ( N EH1 K S T) day ( D EY1) we ( W IY1) have ( HH AE1 V) considerable ( K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L) trouble ( T R AH1 B AH0 L) launching ( L AO1 N CH IH0 NG) ourselves ( AW0 ER0 S EH1 L V Z) out of ( AW1 T AH1 V) Juliaca station ( S T EY1 SH AH0 N).

 


  

 
The
  • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
  • พระเจ้า[Lex2]
  • n. วันอาทิตย์ [Hope]
  • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
  • /DH AH0/ [CMU]
  • /DH AH1/ [CMU]
  • (a) /ðə/ [OALD]
next
  • ต่อไป: ที่จะตามมา [Lex2]
  • (เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ) ###S. neighbouring [Hope]
  • (adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ [Nontri]
  • (adv) ครั้งต่อไป,จากนั้น,ครั้นแล้ว [Nontri]
  • /N EH1 K S T/ [CMU]
  • /N EH1 K S/ [CMU]
  • (n) /nɛkst/ [OALD]
day
  • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
  • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
  • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
  • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
  • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
  • /D EY1/ [CMU]
  • (n) /d'ɛɪ/ [OALD]
we
  • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
  • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
  • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
  • /W IY1/ [CMU]
  • (prp) /wiː/ [OALD]
have
  • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
  • จัด: เตรียมการ [Lex2]
  • ได้รับ: ได้ [Lex2]
  • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
  • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
  • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
  • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
  • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
  • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
  • /HH AE1 V/ [CMU]
  • (v) /hæv/ [OALD]
considerable
  • สำคัญ[Lex2]
  • (คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย ###SW. considerably adv. ดูconsiderable ###S. large ###A. trifling [Hope]
  • (adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา [Nontri]
  • /K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
  • (j) /k'əns'ɪdərəbl/ [OALD]
trouble
  • ปัญหา[Lex2]
  • ความกังวลใจ[Lex2]
  • อุปสรรค: ความลำบาก [Lex2]
  • ความทุกข์ยาก: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก [Lex2]
  • ีการตั้งท้องโดยไม่ต้องการ[Lex2]
  • รบกวน: ก่อกวน, วุ่นวาย, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน [Lex2]
  • ทำให้ไม่สบายใจ: ทำให้กังวล [Lex2]
  • (ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส) ###SW. troubledly adv. troub [Hope]
  • (n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก [Nontri]
  • (vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้เป็นทุกข์,รบกวน [Nontri]
  • /T R AH1 B AH0 L/ [CMU]
  • (v) /tr'ʌbl/ [OALD]
launching
  • /L AO1 N CH IH0 NG/ [CMU]
  • (v) /l'ɔːntʃɪŋ/ [OALD]
    [launch]
  • การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ)[Lex2]
  • การเริ่มปฏิบัติการ: การออกตัวของสินค้า [Lex2]
  • ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ): ยิง [Lex2]
  • ปล่อยเรือลงน้ำ[Lex2]
  • เริ่มดำเนินการ: เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน [Lex2]
  • เรือบด: เรือยนต์ [Lex2]
  • (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม [Hope]
  • (n) เรือ [Nontri]
  • (vi) ลงมือทำ,เริ่มงาน,เริ่มดำเนินการ,เข้าร่วม [Nontri]
  • (vt) ปล่อยลงน้ำ,ปล่อย(จรวด),ส่งหมัด,ประกาศ,กล่าว,ยิง [Nontri]
  • /L AO1 N CH/ [CMU]
  • (v) /l'ɔːntʃ/ [OALD]
ourselves
  • ตัวเราเอง: ของเราเอง [Lex2]
  • (เอาเออะเซลฟซฺ') pron. เราเอง,พวกเราเอง, [Hope]
  • (pro) พวกเราเอง,ตัวของเราเอง [Nontri]
  • /AW0 ER0 S EH1 L V Z/ [CMU]
  • /AA0 R S EH1 L V Z/ [CMU]
  • (prp) /'auəs'ɛlvz/ [OALD]
out of
  • ออกจาก[Lex2]
station
  • สถานี: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย [Lex2]
  • |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station [LongdoDE]
  • (สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ ###SW. stational adj. ###S. location [Hope]
  • (n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ [Nontri]
  • (vi) หยุด,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่,ยึดที่ [Nontri]
  • /S T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
  • (v) /st'ɛɪʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top