ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thatcham

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thatcham-, *thatcham*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thatcham มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thatcham*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I must apologise on behalf of your daughter, Mrs Thatcham.Ich entschuldige mich im Namen Ihrer Tochter, Mrs. ThatchamCheerful Weather for the Wedding (2012)
Pardon me, Mrs Thatcham, but isn't Canon Dakin going to say grace?Verzeihen Sie, Mrs. Thatcham, aber spricht Kanon Dakin nicht das Gebet? Cheerful Weather for the Wedding (2012)
Mrs Thatcham, this is too dreadful of me.Mrs. Thatcham, das ist schrecklich von mir. Cheerful Weather for the Wedding (2012)
Thank you for the tea, Mrs Thatcham.Danke für den Tee, Mrs. ThatchamCheerful Weather for the Wedding (2012)
If Mrs Thatcham hadn't sent Miss Dolly to Albania, none of this might ever have happened.Hätte Mrs. Thatcham Dolly nicht nach Albanien geschickt, wäre das möglicherweise nie passiert. Cheerful Weather for the Wedding (2012)
She's ordered one already for me, Mrs Thatcham.Sie hat bereits eins gerufen, Mrs. ThatchamCheerful Weather for the Wedding (2012)
Mrs Thatcham, it really is most awfully embarrassing.Mrs. Thatcham, es ist schrecklich peinlich. Cheerful Weather for the Wedding (2012)
Why else do you think Dolly Thatcham is always running away?Warum läuft Dolly Thatcham denn sonst ständig weg? Cheerful Weather for the Wedding (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Thatcham (n) θˈætʃəm (th a1 ch @ m)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top