ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trashed

T R AE1 SH T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trashed-, *trashed*, trash, trashe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trashed[SL] เมามาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone trashed the lab and they stole the body.- เกิดเรื่องแล้ว ... . ไปกันเถอะ Deep Throat (1993)
The papers praised him, then trashed him.หนังสือพิมพ์สรรเสริญเขา, หลังจากนั้นก็เขี่ยเขาทิ้ง. Ringu (1998)
They're not playing our videos as much since the boys trashed their set.เขยิบหน่อย เจ้าเด็กเกเร นายกำลังขวางทางคนดังอยู่นะ ดีจังที่ได้มา MTV อีกครั้ง Rock Star (2001)
I've been looking all over for you. Someone trashed your car.man. The Butterfly Effect (2004)
She trashed an apartment and wouldn't leave.เธอเข้าไปในอะพาทเมนท์และก็ไม่ได้ออกมาเลย The Forgotten (2004)
Well, I got really trashed at the Up With Jesus kegger, and this skinny guy with dyed- black hair and lipstick asked if I wanted to do one of those upside down keg shooters.คือฉันลองมีอะไรกับ จัซัส เค๊กเกอร์ เขาผิวแห้ง ผมดำและทาปากดำ เขาอยากจะถล่มประตูฉัน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
He thought i was dating some guy and he trashed his car. Threatened to kill him.เลยชนรถเขายับ ขู่ฆ่าด้วยล่ะ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Well, Mom, I think you should be mad because I just got arrested and a bunch of my friends just trashed a building.แม่ ผมคิดว่าแม่ควรจะโกรธ เพราะว่าผมเพิ่งโดนจับ แล้วเพื่อนของผมจำนวนหนึ่ง ก็เพิ่งทำลายข้าวของ Charlie Bartlett (2007)
Someone trashed your house.มีคนทำบ้านคุณเละนี่ Alvin and the Chipmunks (2007)
You trashed my apartment you followed me.คุณรื้อห้องผม คุณตามดูผม Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Feds trashed the clubhouse, but the search turned up nothing.เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางรื้อค้นคลับเฮ้าส์ แต่การค้นหาไม่เจออะไร AK-51 (2008)
I just trashed your social value as a mother, and all I got was a little sarcasm.ฉันแค่พูดล้อเล่นเกี่ยวคุณค่า ทางสังคมของคุณเปรียบกับแม่ และทั้งหมดที่ฉันทำก็แค่แดกดันเล็กน้อย Joy (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRASHED T R AE1 SH T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trash \Trash\, v. t. [imp. & p. p. {Trashed}; p. pr. & vb. n.
   {Trashing}.]
   1. To free from trash, or worthless matter; hence, to lop; to
    crop, as to trash the rattoons of sugar cane. --B.
    Edwards.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat as trash, or worthless matter; hence, to spurn,
    humiliate, or crush. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To hold back by a trash or leash, as a dog in pursuing
    game; hence, to retard, encumber, or restrain; to clog; to
    hinder vexatiously. [R.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top