Search result for

titles

(28 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titles-, *titles*, title
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
titles[N] คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
titlesหลักกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Song titles. Do we know songs with numbers in the title?ชื่อเพลง นึกออกมั่งมั้ย ชื่อเพลงที่มีตัวเลขด้วย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
You claim titles don't matter to you, but you behave like a prince and expect me to wait on you like a servant.ท่านอ้างว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองกับท่าน แต่ท่านปฏิบัติตัวเหมือนกับเจ้าชาย และก็หวังให้ข้าคอยเป็นคนรับใช้ของท่าน The Once and Future Queen (2009)
Win some big titles and return as our concertmaster.ถ้าได้รางวัลใหญ่ๆกลับมาแล้ว ค่อยกลับมาเป็นหัวหน้าวงเหมือนเดิมนะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Coach, six consecutive National titles. You're the Michael Jordan of cheerleading.แชมป์ประเทศ 6 ปีซ้อน คุณคือไมเคิล จอร์แดน ของทีมเชียร์ Funk (2010)
Deeds, titles, account numbers, pass codes to his banks.สัญญา โฉนด เลขบัญชี รหัสผ่านธนาคาร Ilsa Pucci (2010)
If there's one thing that I learnt from my father's life, it's that titles don't mean anything.ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าได้เรียนรู้จากชีวิตของพ่อข้า นั่นก็คือยศฐาไม่ได้มีความหมายอะไร Gwaine (2010)
Are all titles created equal?ทุกอาชีพต้องเรียกว่าท่านหรือคุณรึไง? Prosecutor Princess (2010)
Book titles:ชื่อหนังสือ : Episode #1.10 (2010)
They are really long titles.ชื่อยาวนะเนี่ยะ Episode #1.10 (2010)
I heard positions with long titles usually holds no real power.ผมเคยได้ยินมาว่าชื่อตำแหน่งยาวๆ มันไม่ค่อยมีอำนาจอะไร Episode #1.10 (2010)
I strip him of all ranks and titles, of all lands and holdings,ข้าขอยึดตำแหน่ง และดินแดนทั้งหมด A Golden Crown (2011)
In civilized lands, you refer to your betters by their proper titles.ในแดนเช่นนี้ เจ้าจะกล่าวถึงคนสูงกว่าเจ้า ด้วยศักดิ์ที่เหมาะสม You Win or You Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
titlesSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.

CMU English Pronouncing Dictionary
TITLES    T AY1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
titles    (n) (t ai1 t l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P) [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
英語字幕[えいごじまく, eigojimaku] (n) English subtitles [Add to Longdo]
忌寸[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
曲名[きょくめい, kyokumei] (n) song title; song titles [Add to Longdo]
敬称略[けいしょうりゃく, keishouryaku] (exp) titles omitted; (names listed) without honorifics [Add to Longdo]
氏姓制度[しせいせいど, shiseiseido] (n) (See 氏・うじ,姓・かばね・1) uji-kabane system; system of clans and hereditary titles (of the Yamato court) [Add to Longdo]
字幕スーパー[じまくスーパー, jimaku su-pa-] (n) subtitles (movie) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top