ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thinks

TH IH1 NG K S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thinks-, *thinks*, think
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
methinks(มีธิงคฺซฺ') v. ฉันคิดว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thinks it's only been weeks.เขาคิดว่ามาอยู่นี้เพียงสัปดาห์เดียว The Great Dictator (1940)
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา Pinocchio (1940)
My father thinks he was the greatest.พ่อของฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)
- So everyone thinks we're going there?เพียงเพื่อให้ทุกคนที่จะคิดว่า เรากำลังจะมี Help! (1965)
Sollozzo thinks he can control him.Sollozzo คิ​​ดว่าเขาสามารถควบคุมเขา The Godfather (1972)
That guy on the motorcycle thinks I'm a nut.ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์คิดว่าผมเป็นบ้า Oh, God! (1977)
Well, he thinks he's God.เขาคิดว่าเขาคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
Everybody thinks I'm a nut.ทุก ๆ คนคิดว่าผมเป็นคนบ้า Oh, God! (1977)
Captain Geline. He thinks he's a pilot, still fighting the war.ผู้กองจีลีนน่ะ เขาคิดว่าเขาเป็นนักบิน ยังคงสู้รบในสงครามอยู่ Airplane! (1980)
Severe shell shock. He thinks he's Ethel Merman.ช็อคขั้นร้ายแรง เขาคิดว่าเขาเป็นอีเธล เมอร์แมน Airplane! (1980)
He thinks he's failed.เขาคิดว่าตัวเองล้มเหลว Gandhi (1982)
The fool thinks man loves him.คนโง่คิดว่าคนรักเขา เขาทำ, Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinksA poet whom you love, this very hour, thinks of you, and loves you from far away. [M]
thinksA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
thinksAsahara thinks himself a savior.
thinksA selfish man thinks of nothing but his own feelings.
thinksAt first he thought English very difficult, but now he thinks it easy.
thinksA woman thinks of everything in terms of money.
thinksBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
thinksBob thinks it is a silly idea to call her so far, to spend so much, and to say so little.
thinksEverybody thinks he will provide for his old age.
thinksEveryone thinks his sack the heaviest.
thinksEveryone thinks so.
thinksEveryone thinks the same thing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ปากแข็ง[v. exp.] (pāk khaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate   FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
สิ่งที่คิด[n. exp.] (sing thī khit) EN: what someone thinks ; thought ; idea ; speculation ; reflection   

CMU English Pronouncing Dictionary
THINKS TH IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thinks (v) θˈɪŋks (th i1 ng k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
引き摺り;引摺り[ひきずり, hikizuri] (n) (1) (See お引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See お引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
省あって国なし[しょうあってくになし, shouattekuninashi] (exp) each ministry thinks only of its own good, but not of the good of the country (lit [Add to Longdo]
遼東の豕[りょうとうのいのこ, ryoutounoinoko] (n) someone so ignorant of the outside world that he thinks of himself as one-in-a-million (when really it's more like one-in-five) (lit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top