Search result for

tcp/ip (compu [...] ork protocol)

(1 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tcp/ip (compu [...] ork protocol)-, *tcp/ip (compu [...] ork protocol)*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
TCP/IP (Computer network protocol)ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

tcp /ip ( IH1 P, AY1 P IY1) (computer network ( K AH0 M P Y UW1 T ER0 N EH1 T W ER2 K) protocol ( P R OW1 T AH0 K AA2 L))

 


  

 
ip
 • คำย่อ internet protocol abbr. intraperitoneal [Hope]
 • /IH1 P/ [CMU]
 • /AY1 P IY1/ [CMU]
computer network
 • ข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้ [Hope]
protocol
 • ระเบียบการ[Lex2]
 • (โพร\'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต. ###SW. protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj. [Hope]
 • (n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง [Nontri]
 • /P R OW1 T AH0 K AA2 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Tc, Twp, tap, tip, top, twp, PCP, tsp, Tc's IPA, op, up, pi, Io, imp, I, P, i, p, AP, Kip, Pip, RIP, Rip, VIP, dip, hip, kip, lip, nip, pip, rip, sip, tip, yip, zip, IA, IE, Ia, Ir, PP, WP, ii, pp, DP, GP, HP, ID, IL, IN, IQ, IT, IV, In, It, JP, KP, LP, MP * * *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
TCP, Top, Typ IP, pi, ISP, i, p, BIP, BP, HP, IG, II, IQ, IT, IV, IX, KP, XP, im, in, kp, Epen, Inst, isst Computer, Computern, Computers Netzwerk, Neuwerk, entkorken, entworfen Protokoll, Protokolle, Protokolls

Similar FRENCH words suggested by aspell:
TCP, top, RPC, toc, ct, CPU, cap, cpt, tac, tic, cep, tops, ftp, tacs, tics, tocs, tact, tapa, tape, tapi, tapé, teck, topa, tope, topo, topé, trip, trop, tupi, typa, type, typo, typé, TVA, fco, etc, cc, ac, cf, cg, cl, cm, cr, oc, op, ta, te, tu, , ça, çà, UCB, dép, tub, UUCP, stop, CCD, tek, hep, hop, t'a, t'y, tan, tas, ter, tes, thé, tus, tés, ACM, NCD, PCL, TWM, TeX, bop, gap, oct, pep, pop, sep, tee, tel, tif, tir, toi, ton, tri, tua, tue, tuf, tut, tué pi, op, id, if, il, in * météore, météores, médoc, médocs protocole, protocoles

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top