ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succulent.

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succulent.-, *succulent.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Succulent.หวานฉ่ำ The Death of the Queen Bee (2010)
I mean, just so... succulent.ฉันหมายความว่า.. อุดมสมบรูณ์ Authority Always Wins (2012)
All kinds of fruit, juicy, succulent.มีหลายอย่างเลย มันอร่อยจริงๆ A Test of Time (2012)
And look at that wrist. Succulent.ดูที่ข้อมือนั่นสิ หวานฉ่ำซะ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succulent \Suc"cu*lent\, a. [L. succulentus, suculentus, fr.
   succus, sucus, juice; perhaps akin to E. suck: cf. F.
   succulent.]
   Full of juice; juicy.
   [1913 Webster]
 
   {Succulent} plants (Bot.), plants which have soft and juicy
    leaves or stems, as the houseleek, the live forever, and
    the species of Mesembryanthemum.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 succulent /sykylɑ̃/ 
  nice; tasty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top