ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starved!

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starved!-, *starved!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา starved! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *starved!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, good! I'm starved!เงียบๆ หน่อยได้มั้ย And Then There Were Fewer (2010)
Oh, I'm starved!- โอ้ กำลังหิวเลย Touched by an 'A'-ngel (2011)
You are not starved!เธอไม่ได้หิวซะหน่อย! Touched by an 'A'-ngel (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starve \Starve\ (st[aum]rv), v. i. [imp. & p. p. {Starved}
   (st[aum]rvd); p. pr. & vb. n. {Starving}.] [OE. sterven to
   die, AS. steorfan; akin to D. sterven, G. sterben, OHG.
   sterban, Icel. starf labor, toil.]
   1. To die; to perish. [Obs., except in the sense of perishing
    with cold or hunger.] --Lydgate.
    [1913 Webster]
 
       In hot coals he hath himself raked . . .
       Thus starved this worthy mighty Hercules. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To perish with hunger; to suffer extreme hunger or want;
    to be very indigent.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes virtue starves, while vice is fed. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To perish or die with cold. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Have I seen the naked starve for cold? --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       Starving with cold as well as hunger. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, still common in England, but rarely used
      in the United States.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

starved ( S T AA1 R V D)!

 


  

 
starved
 • /S T AA1 R V D/ [CMU]
 • (v) /st'aːvd/ [OALD]
  [starve]
 • อดอาหาร[Lex2]
 • (สทาร์ฟว) vi.,vt. (ทำให้) อดอาหารตาย,อดอยาก,กระหาย,หิวโหย,หนาวตาย. ###SW. starvedly adv. starver n. ###S. wither,waste away,die [Hope]
 • (vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก [Nontri]
 • /S T AA1 R V/ [CMU]
 • (v) /st'aːv/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top