ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sitzung

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sitzung-, *sitzung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Sitzung(n) |die, pl. Sitzungen| การประชุม เช่น Um 18:00 Uhr treffen sich die Mitglieder zur wöchentlichen Sitzung im Hörsaal., See also: S. das Meeting, die Besprechung,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sitzung (n) การประชุม
See also: S. Konferenz, Besprechung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sitzung {f}; Sitzungsperiode {f} | Sitzungen {pl}; Sitzungsperioden {pl}session | sessions [Add to Longdo]
Sitzung {f} | Sitzungen {pl}sitting | sittings [Add to Longdo]
Sitzung eröffnen (schließen)to open (close) the meeting [Add to Longdo]
Sitzung {f}; Wahlversammlung {f}; Vorwahl {f}caucus [Am.] [Add to Longdo]
Sitzungs...sessional [Add to Longdo]
Sitzungsbericht {m}minutes of proceedings [Add to Longdo]
Sitzungsberichte {pl}; Berichte {pl}transactions {pl} [Add to Longdo]
Sitzungsgeld {n}; Betreuungsgebühr {f}attendance fee [Add to Longdo]
Sitzungsprotokoll {n}; Protokoll {n}; Niederschrift {f}minute [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}assembly hall [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}boardroom [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}conference hall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sitzung /zitsuŋ/ 
   meeting; session

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top