ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

She and Jerem [...] h the spoils.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -She and Jerem [...] h the spoils.-, *She and Jerem [...] h the spoils.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

She ( SH IY1) and ( AH0 N D) Jeremy ( JH EH1 R AH0 M IY2) planned ( P L AE1 N D) to ( T UW1) empty out ( EH1 M P T IY0 AW1 T) the ( DH AH0) accounts ( AH0 K AW1 N T S) of ( AH1 V) their ( DH EH1 R) so ( S OW1)-called ( K AO1 L D) charity ( CH EH1 R IH0 T IY0) and ( AH0 N D) run away with ( R AH1 N AH0 W EY1 W IH1 DH) the ( DH AH0) spoils ( S P OY1 L Z).

 


  

 
She
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • (ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง [Hope]
 • (pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ [Nontri]
 • /SH IY1/ [CMU]
 • (prp) /ʃiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
Jeremy
 • /JH EH1 R AH0 M IY2/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɛrəmiː/ [OALD]
planned
 • /P L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /pl'ænd/ [OALD]
  [plan]
 • แผนการ: แผนงาน, แผน, โครงการ [Lex2]
 • แบบแปลน: แผนผัง, แบบ [Lex2]
 • วางแผน[Lex2]
 • วางแผน: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ [Lex2]
 • ออกแบบ: เขียนแบบแปลน [Lex2]
 • (แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน ###S. scheme [Hope]
 • (n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง [Nontri]
 • (vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่ [Nontri]
 • /P L AE1 N/ [CMU]
 • (v) /pl'æn/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
empty out
 • เทออกให้หมด: เอาออกให้หมด [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
accounts
 • /AH0 K AW1 N T S/ [CMU]
 • (v) /'ək'aunts/ [OALD]
  [account]
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การบรรยาย: การอธิบาย [Lex2]
 • ทำรายการบัญชี: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย [Lex2]
 • บัญชี: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี [Lex2]
 • บัญชีเงินฝาก: บัญชีธนาคาร [Lex2]
 • พิจารณา: ประเมินค่า [Lex2]
 • รายงาน: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว [Lex2]
 • (อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา ###S. description, narrative, consider, regard, rate) [Hope]
 • (n) บัญชี [Nontri]
 • (vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า [Nontri]
 • (vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้ [Nontri]
 • /AH0 K AW1 N T/ [CMU]
 • (v) /'ək'aunt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
called
 • /K AO1 L D/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːld/ [OALD]
  [call]
 • การมาเยี่ยม[Lex2]
 • การเรียก: การตะโกนเรียก [Lex2]
 • การสนทนาทางโทรศัพท์[Lex2]
 • ความต้องการ[Lex2]
 • โทรศัพท์ไปหา[Lex2]
 • เรียก: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก [Lex2]
 • เรียกว่า[Lex2]
 • สัญญาณ[Lex2]
 • (คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ ###S. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น [Hope]
 • (vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์ [Nontri]
 • /K AO1 L/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːl/ [OALD]
charity
 • การทำการกุศล: การกุศล, การทำบุญสุนทาน [Lex2]
 • ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน [Lex2]
 • เงินบริจาค: สิ่งของที่บริจาค [Lex2]
 • มูลนิธิ: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล [Lex2]
 • แช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์ ###S. benevolence [Hope]
 • (n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ [Nontri]
 • /CH EH1 R IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ærɪtiː/ [OALD]
run away with
 • วิ่งออกไปกับ[Lex2]
 • (ม้า, รถ) ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้[Lex2]
 • ควบคุม (บางคน) ไม่ได้[Lex2]
 • ขโมย[Lex2]
 • พาหนี[Lex2]
 • เอาชนะ: มีชัยใน [Lex2]
 • ใช้อย่างอิสระ[Lex2]
spoils
 • /S P OY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /sp'ɔɪlz/ [OALD]
  [spoil]
 • ทำให้เสียหาย[Lex2]
 • ตามใจจนเสียคน: ทำให้เสียคน [Lex2]
 • เน่าเสีย[Lex2]
 • แย่งชิง: ปล้น [Lex2]
 • การแย่งชิง[Lex2]
 • ของที่แย่งชิงมา: สิ่งที่ปล้นมา, ของโจร [Lex2]
 • (สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S... [Hope]
 • (n) ของที่ริบมาได้,ของที่ปล้นได้,ของโจร,ของเสีย [Nontri]
 • (vi) ปล้น,เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง [Nontri]
 • (vt) แย่ง,ปล้น,ทำลาย,ทำให้เสียคน [Nontri]
 • /S P OY1 L/ [CMU]
 • (v) /sp'ɔɪl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top