ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serial murderers

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serial murderers-, *serial murderers*, serial murderer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา serial murderers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *serial murderers*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Serial murderersฆาตกรต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Serial murderer, kidnapping ring.ฆาตกรต่อเนื่อง ลักพาตัว Pilot (2005)
This projection of the loved one coupled with his need to preserve the victims is similar to the psychopathology of serial murderer Ed Gein.โดยการดองศพเหมือนกับฆาตกรต่อเนื่อง อีกคนนึงอย่าง เอ็ด ยีน ยีนมีปมออดิปุสตอนต้องพยายาบาลแม่ที่เป็นอัมพาต Cold Comfort (2009)
You hanging out with a serial murderer and all.นายกำลังอยู่กับเพื่อนที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องอยู่ Broken (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top