ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sara

S EH1 R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sara-, *sara*
Possible hiragana form: さら
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Saracen(n) สมาชิกชนเผ่าหนึ่งแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน
Sarawak(n) แคว้นซาราวักในมาเลเซีย
Saraburi(n) สระบุรี
Saraburi(n) จังหวัดสระบุรี
Saracenic(adj) เกี่ยวกับชนเผ่าแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sarawak(ซะรา'วาค) n. ซาระวัค, ชื่อเขตหนึ่งในมาเลเซีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saralasinซาราลาซิน [TU Subject Heading]
Sarasvati (Hindu diety)พระสรัสวดี [TU Subject Heading]
Sarawakซาราวัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello. Do you happen to know where Sara is?คุณ พอจะรู้มั๊ย ว่าซาร่าอยู่ที่ไหน? Suspiria (1977)
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส Unbreakable (2000)
Yes, sir, I understand. But believe me, Sara is our top priority.ครับท่านผมเข้าใจ เชื่อผมเถอะเราจะช่วยซาร่าเป็นอันดับแรก Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
You better pray that Sara gets out of there in one piece.คุณไปภาวนาให้ซาร่าออกมาครบ32จะดีกว่า Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Teacher Sara Jung.อาจารย์ซาร่าจัง Smile Again (2006)
Your friend Sara came by, though.ซาร่าเพื่อนคุณ มาหาเรา The Rat (2006)
Sara Tancredi. I'm on it.ซาร่า แทนเครดี้ ผมกำลังตามเรื่องนี้ Map 1213 (2006)
Sara tancredi?คุณซาร่า เทนเครดี้? Scan (2006)
I guess a lot of what sara just said resonates with me in what I'm going through.ผมคิดว่าสิ่งที่ซาร่าพึ่งพูดจบไป มีหลายอย่างที่คล้ายกับผม และสิ่งที่ผมผ่านมา Scan (2006)
- Sara Harrison.- ซาร่า แฮริสัน Numb (2007)
I'd like to speak to Sara alone for a few minutes.หมอขอคุยกับซาร่าตามลำพังสักครู่ Numb (2007)
No, Sara would never do that.ซาร่าไม่มีวันทำอย่างนั้นหรอก Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saraAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
saraSarah demanded that she be given a refund.
saraSarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.
saraSarah was at a low ebb for several weeks after her mother died.
saraThe magician Sarah. Apparently people call her "The Great Mage" or some such.
saraToday was the worst day in Sarajevo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก(n) Saraca indica, Syn. อโศก, ต้นอโศก, Example: แนวถนนนี้น่าจะปลูกต้นอโศกหรือไม่ก็หางนกยูง จะได้ดูร่มรื่น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Saraca วงศ์ Leguminosae
พาณี(n) sarassah; goddess of speech, See also: goddess of rhetories, Syn. พระสรัสวดี, Thai Definition: เจ้าแม่แห่งวาจา คือ พระสรัสวดี
สระบุรี(n) Saraburi, Syn. ัจังหวัดสระบุรี, Example: วันหยุดนี้พ่อจะพาไปเที่ยววัดพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี, Count Unit: จังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางเสร่[Bāng Sarē] (n, prop) EN: Bang Sare ; Bangsaray  FR: Bang Sare ; Bangsaray
จังหวัดมหาสารคาม[Jangwat Mahā Sārakhām] (n, prop) EN: Maha Sarakham province  FR: province de Maha Sarakham [ f ]
จังหวัดสระบุรี[Jangwat Saraburī] (n, prop) EN: Saraburi province  FR: province de Saraburi [ f ]
กาลาตาซาราย[Kālātāsārāi] (tm) EN: Galatasaray  FR: Galatasaray
มหาสารคาม[Mahā Sārakhām] (n, prop) EN: Maha Sarakham (Northeast)  FR: Maha Sarakham (Nord-Est)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām] (org) EN: University of Maha Sarakham  FR: université de Maha Sarakham [ f ]
เรอัล ซาราโกซ่า[Rēal Sārākōsā] (tm) EN: Real Zaragoza  FR: Réal Saragosse [ m ]
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย[Rōngrīen Sārasit Phithayālai] (org) EN: Sarasit Phithayalai School
ซาร่า[Sārā] (tm) EN: Sara  FR: Sara
สระบุรี[Saraburī] (n, prop) EN: Saraburi  FR: Saraburi

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SARA S EH1 R AH0
SARAN S ER0 AE1 N
SARAH S EH1 R AH0
SARANT S AE1 R AH0 N T
SARAGE S AE1 R AH0 JH
SARA'S S EH1 R AH0 Z
SARACCO S AA0 R AA1 K OW0
SARABIA S ER0 EY1 B IY0 AH0
SARAZIN S AA0 R AA0 Z IY1 N
SARAH'S S EH1 R AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sara (n) sˈɛəʳrə (s e@1 r @)
Sarah (n) sˈɛəʳrə (s e@1 r @)
Saracen (n) sˈærəsn (s a1 r @ s n)
Saratov (n) sˈɪrˈaːtɒf (s i1 r aa1 t o f)
Sarawak (n) sˈərˈaːwæk (s @1 r aa1 w a k)
Sarandon (n) sərˈændən (s @ r a1 n d @ n)
Saracens (n) sˈærəsnz (s a1 r @ s n z)
Sarajevo (n) sˌærəjˈɛɪvou (s a2 r @ y ei1 v ou)
saraband (n) sˈærəbænd (s a1 r @ b a n d)
sarabands (n) sˈærəbændz (s a1 r @ b a n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨拉热窝[Sà lā rè wō, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄖㄜˋ ㄨㄛ, / ] Sarajevo (capital of Bosnia and Herzegovina), #55,874 [Add to Longdo]
辩才天[biàn cái tiān, ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ, / ] Saraswati (the Hindu goddess of wisdom and arts and consort of Lord Brahma) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さら, sara] (n) จาน
再来年[さらいねん, sarainen] (n) ปีถัดจากปีหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
更に[さらに, sarani] อีกครั้ง , อีก , เพิ่มขึ้น , ไม่...เลย , ยิ่งไปกว่านั้น , นอกจากนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saracuraralle { f } [ ornith. ]Slaty-breasted Wood Rail [Add to Longdo]
Sarasinhonigfresser { m } [ ornith. ]Spot-headed Honeysucker [Add to Longdo]
Saratov (Stadt in Russland)Saratov (city in Russia) [Add to Longdo]
Sarasota (Stadt in USA)Sarasota (city in USA) [Add to Longdo]
Sarajevo (Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina)Sarajevo (capital of Bosnia and Herzegovina) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
いざさらば[izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
おさらば[osaraba] (n, vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
お皿[おさら, osara] (n) (See 皿) plate; dish [Add to Longdo]
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s, vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
さらさら[sarasara] (adj-na, adv-to, n, vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse [Add to Longdo]
さらば[saraba] (conj, int) farewell [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
再来週[さらいしゅう, saraishuu] uebernaechste_Woche [Add to Longdo]
[さら, sara] von_neuem, noch_einmal, wieder [Add to Longdo]
[さら, sara] Teller, Schuessel, Schale [Add to Longdo]
皿洗い[さらあらい, saraarai] das_Tellerwaschen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top