Search result for

situations

(34 entries)
(0.1318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -situations-, *situations*, situation
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Normally, in these situations, I'd follow the girl, find out something embarrassing about her to show him.สถานะการณ์ปกติดี ฉันตามผู้หญิงอยู่ พบว่าเธอมีบางอย่างน่าอายให้เขาดู Lucky Thirteen (2008)
Students have their own situations to deal with.นักเรียนก็เจอแต่ละเหตุการณ์ที่เครียดๆ Akai ito (2008)
I found the appropriate response to these situations a long time ago.ผมพบวิธีในการตอบรับดีๆในสถานการณ์แบบนี้ มานานแล้ว The Dark Knight (2008)
He's been in these pressure situations many times before.เขาเคยอยู่ในสถานการณ์กดดัน หลายหนมาก่อน Frost/Nixon (2008)
Wait, just so I understand correctly, are you really saying that in certain situations, the President can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal?เพราะว่า มันเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า สำหรับประเทศชาติ Frost/Nixon (2008)
We have a couple of situations.เราเจอสองปัญหา Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- I'm currently in-between situations.- ตอนนี้ฉันอยู่ในระหว่างสถานการณ์บางอย่าง Breakage (2009)
Next couple of days, this club's got some business to handle that could put our members and the people connected to us in... unfriendly situations.ในอีกสองสามวันนี้ คลับนี้มีเรื่องที่ต้องรับมือ กับความร่วมือของสมาชิกเรา และกลุ่มผู้คนที่มีเกี่ยวข้องกับพวกเราใน... The Culling (2009)
Dolphins can understand how to manipulate situations, how to relate to people, how to create innovatively out of their own imagination.หรี่ไฟลง หรี่ลงสิ หลุย เช็คตัวจับความร้อน หน่อยได้ไหม? The Cove (2009)
We have a couple situations, actually. What?ที่จิง พวกเรามี2-3งานให้คุณ The Good Wound (2009)
The wording of situations.คำพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ Faceless, Nameless (2009)
People find themselves in bad situations all the time.คนมักจะค้นพบตัวเอง ในสถานการณ์เลวร้ายตลอดเวลา Hostile Takeover (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
situationsComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
situationsDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
situationsHe adapted his plan to the new situations.
situationsHe can't cope with difficult situations.
situationsMaybe, but I can't catch the drift of even simple situations.
situationsMost funny stories are based on comic situations.
situationsThe human brain can adapt to new situations.
situationsWe must be able to discriminate between objects and situations.

CMU English Pronouncing Dictionary
SITUATIONS    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
situations    (n) (s i2 ch u ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Situationskomik {f} | Situationskomiken {pl}slapstick; comedy derived from a situaton | slapsticks [Add to Longdo]
Stellengesuche {pl} (in der Zeitung)situations wanted [Add to Longdo]
situationsbezogensituational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village [Add to Longdo]
時世時節[ときよじせつ, tokiyojisetsu] (n) times and situations; the course of events of the times; a turn of Fortune's wheel [Add to Longdo]
情実[じょうじつ, joujitsu] (n) real situations; personal consideration; private circumstances; favoritism; favouritism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top