ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scullin

S K AH1 L IH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scullin-, *scullin*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the late afternoon, you can see the sculling crews of Harvard...ในช่วงบ่ายที่คุณสามารถ ดูลูกเรือกรรเชียงของฮาร์วาร์ Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULLIN    S K AH1 L IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculling    (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top