ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

romeo

R OW1 M IY0 OW2   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -romeo-, *romeo*
Possible hiragana form: ろめお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Romeo[N] ชายคนรัก, See also: ตัวละครเอกในเรื่องโรมิโอ-จูเลียตของเช็คสเปียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
romeo(โร'มีโอ) n. คนรักที่เป็นผู้ชาย,ชายคู่รัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Like Romeo and Juliet? - Yes!แบบโรมีโอกับจูเลียต Woman on Top (2000)
Kilo and Romeo squads, rendezvous at sector 01 and secure against enemy.กิโล และ โรมีโอ, นำกำลังไปที่ เซกเตอร์ 01... ... เตรียมพร้อมสำหรับการปะทะ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Romeo is this the end for us?โรมิโอ นี่คือจุดจบของเราเหรอ ? The Guy Was Cool (2004)
Romeo and Juliet or the cultural festivalห้องเราตกลงกันว่าจะเล่น Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Romeo and Julietมันก็สนุกดีไม่ใช่หรอ / เหมือนเราเป็น Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Romeo appearsในเพลงที่ชื่อว่า เพียงพบเธอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
They think they're Romeo and Juliet or something...พวกเธอคิดว่าพวกเธอเป็น โรมิโอกับจูเลียตรึไง... Jenny, Juno (2005)
Well, now, you see, we are staging a homage to William Shakespeare's Romeo and Juliet and I'm a little late for the dress rehearsal.คือเรากำลังเตรียมการแสดงสำหรับละคร โรมีโอกับจูเลียต ผมกลัวจะไปซ้อมใหญ่สาย Hot Fuzz (2007)
Romeo not Juliet.เป็นโรมีโอ ไม่ใช่จูเลียต Hot Fuzz (2007)
Romeo and Juliet and you're late for the dress rehearsal.โรมีโอกับจูเลียต แล้วคุณกำลังจะไปซ้อมใหญ่สาย Hot Fuzz (2007)
A Mr Blower left you tickets for Romeo and Juliet tonight.คุณโบรเวอร์ทิ้งตั๋วโรมีโอกับจูเลียตคืนนี้ไว้ให้ Hot Fuzz (2007)
A love struck Romeo sings a streetsus serenadeตกหลุมรักโรมิโอ Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
romeoHe didn't know Shakespeare wrote Romeo and Juliet.
romeoHe was billed to appear as Romeo.
romeoMy new Alfa Romeo convertible is light red.
romeoRomeo and Juliet is on at the theatre.
romeoRomeo, believing that Juliet was dead, decided to kill himself.
romeoRomeo is the man Juliet loves.
romeo"Where is Romeo?" "This way! To the tomb!"

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMEO R OW1 M IY0 OW2
ROMEOS R OW1 M IY0 OW2 Z
ROMEO'S R OW1 M IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Romeo (n) rˈoumɪou (r ou1 m i ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗密欧与朱丽叶[Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄡ ㄩˇ ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Romeo and Juliet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Romeo und JuliaRomeo and Juliet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Romeo
      n 1: an ardent male lover

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top