ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ridiculed

R IH1 D AH0 K Y UW2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridiculed-, *ridiculed*, ridicul, ridicule
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darwin was not ridiculed by his university's biology round table.ดาร์วินไม่ได้ถูกหัวเราะเยาะจากนักชีววิทยาในการประชุมโต๊ะกลมในมหาวิทยาลัย Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
To the point where you and your boys, you ridiculed him.มันทำให้ถึงจุดนึง พวกนายทั้งหมดก็ล้อเค้า Brothers in Arms (2008)
Even if I have to live my life being ridiculed and humiliated, with both my hands covered in blood, without being able to accommodate Tae Baek Mountains in my heart, ถึงแม้ว่า ฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้น และน่าขายหน้า, ด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่เลือดไหลเต็ม, โดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็ค ไว้ในหัวใจของฉัน, Episode #1.5 (2008)
This last report, Daniel stated he's been ridiculed at school for his weight.รายงานสุดท้าย แดเนียลบอกว่า เขาถูกล้อที่โรงเรียนเรื่องน้ำหนัก Pathology (2008)
We've come from behind, Dismissed and ridiculed by everyone, เราถูกทุกคนมองข้าม และเยาะเย้ย Mattress (2009)
I can't even imagine how hard it must be to have feelings in high school that you can't act on for fear of being humiliated, ridiculed or worse.ฉันนึกไม่ออกเลยว่ามันจะยากแค่ไหน ที่ต้องอยู่ในโรงเรียนโดยที่เธอไม่สามารถแสดงออกได้ ว่าเธอกลัวการเป็นคนต่ำต้อย การเยาะเย้ยหรือเรื่องแย่ๆกว่านั้น Duets (2010)
Yes, I was ridiculed on the national stage, but you're right.ใช่ ฉันถูกเยาะเย้ย ในการแข่งระดับชาติ แต่คุณพูดถูก มันไม่มีอะไร Comeback (2011)
I'm thinking he stayed quiet in prison because he was ridiculed as a child when he talked.ฉันคิดว่าที่เขาปิดปากเงียบในคุก เพราะตอนเด็กๆเมื่อเขาพูด แล้วถูกล้อเลียน The Silencer (2012)
Most geologists ridiculed Wegener's hypothesis of continental drift.ของทวีป พวกเขาต้องการที่ดินสะพาน ธรรมชาติของพวกเขาจินตนาการ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Some openly ridiculed his theories.บางคนเยาะเย้ยเปิด เผยทฤษฎีของเขา The Electric Boy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculedEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIDICULED R IH1 D AH0 K Y UW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridiculed (v) rˈɪdɪkjuːld (r i1 d i k y uu l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridicule \Rid"i*cule\, v. t. [imp. & p. p. {Ridiculed};p. pr. &
   vb. n. {Ridiculing}.]
   To laugh at mockingly or disparagingly; to awaken ridicule
   toward or respecting.
   [1913 Webster]
 
      I 've known the young, who ridiculed his rage.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deride; banter; rally; burlesque; mock; satirize;
     lampoon. See {Deride}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top