ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reps

R EH1 P S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reps-, *reps*, rep
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
you get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร Latter Days (2003)
If you don't give me fucking 12 reps,ถ้าไม่อนุญาตให้ฉัน Alpha Dog (2006)
While I do some reps?ตอนที่ผมช่วยตัวเอง The Ten (2007)
I want hourly sit reps from General McKenna.ขอรายงานจากนายพลแม็คเคนน่าทุกชั่วโมง Eagle Eye (2008)
So i'm gonna, uh, down some power bars, Knock off a few reps.งั้นผมขอไปยกเวท ออกกำลังสักหน่อย Acafellas (2009)
I suggest you call your union repsผมแนะนำให้พวกคุณ โทรหาตัวแทนสหภาพ Hello, Dexter Morgan (2009)
Not getting shivved today. Let's knock these reps out. Mmm!วันนี้ ห้ามใช้มีดเป็นอาวุธ ไปจัดการคนพวกนั้น อืม อืม Hot Tub Time Machine (2010)
because our free-falling reps have reached terminal velocity.ชื่อเสียงเรา กำลังดิ่งอย่างแรง Bad Reputation (2010)
And no overlap with sales reps.และไม่มีช่วงเวลาเปลี่ยนเจ้าเหลื่อมซ้อนกันด้วย The Internet Is Forever (2010)
Competing reps are not your friends. Okay, Knight.เซลคู่แข่งไม่ใช่เพื่อนนี่ ต่อไป หมอไนท์ Love & Other Drugs (2010)
Doctor only sees new reps who bring a lunch.คุณหมอจะพบเซลใหม่ ที่นำมื้อเที่ยงมาให้เท่านั้น Love & Other Drugs (2010)
It's way more than that. I've counted reps from 5 agencies.มันยิ่งไปกว่านั้นสิ ฉันนับตัวแทนได้จากตั้ง 5 หน่วยงาน Valhalla (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repsPlease send your sales reps to this new account.

CMU English Pronouncing Dictionary
REPS    R EH1 P S
REPSOL    R EH1 P S AA0 L
REPSHER    R EH1 P SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reps    (n) rˈɛps (r e1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレプシン[, erepushin] (n) erepsin [Add to Longdo]
撚翅[ねじればね;ネジレバネ, nejirebane ; nejirebane] (n) (uk) strepsipteran [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top