ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ravenscroft

R EY1 V AH0 N Z K R AO2 F T   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravenscroft-, *ravenscroft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ravenscroft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ravenscroft*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Celia Ravenscroft.Celia RavenscroftElephants Can Remember (2013)
Celia Ravenscroft, you see, intends to marry my son Desmond.Celia Ravenscroft möchte heiraten, und zwar meinen Sohn Desmond. Elephants Can Remember (2013)
General and Mrs Ravenscroft.General und Mrs. RavenscroftElephants Can Remember (2013)
She said 'I believe you have a god-daughter named Celia Ravenscroft.' Oh.Sie sagte: "Sie haben doch eine Patentochter namens Celia Ravenscroft." Elephants Can Remember (2013)
The matter of the Ravenscrofts, it is in the past.Der Fall der Ravenscrofts liegt in der Vergangenheit. Elephants Can Remember (2013)
My friend Margaret Ravenscroft died a horrible death.Meine Freundin Margaret Ravenscroft starb auf schreckliche Weise. Elephants Can Remember (2013)
Celia Ravenscroft.Celia RavenscroftElephants Can Remember (2013)
The Ravenscrofts.- Die Ravenscrofts? Elephants Can Remember (2013)
Was it the Ravenscrofts you were with? Service family.Waren Sie da bei den Ravenscrofts? Elephants Can Remember (2013)
Of course, I knew the Ravenscrofts. They were great friends with the Barnabys.Natürlich kannte ich die Ravenscrofts, sie waren enge Freunde der Barnabys. Elephants Can Remember (2013)
Did you by any chance meet the Ravenscrofts when you were on that visit?Hast du zufällig die Ravenscrofts kennengelernt, bei deinem Besuch? Elephants Can Remember (2013)
- Lady Ravenscroft's.- Die von Lady RavenscroftElephants Can Remember (2013)
I'm trying to find out if anyone can recall anything of the Ravenscroft case.Ich will herausfinden, ob sich jemand an den Ravenscroft-Fall erinnert. Eastbourne. Elephants Can Remember (2013)
The principal suggestions are these. That General Ravenscroft was writing his memoir of his India days.General Ravenscroft schreibt seine Memoiren über die Zeit in Indien. Elephants Can Remember (2013)
She knew the Ravenscrofts in India.Sie kannte die Ravenscrofts aus Indien. Elephants Can Remember (2013)
One of the elephants said that the dog was devoted to Lady Ravenscroft.Einer der Elefanten meinte, dass der Hund sehr an Lady Ravenscroft hing. Elephants Can Remember (2013)
The Ravenscrofts married in 1913.Die Ravenscrofts haben 1913 geheiratet. Elephants Can Remember (2013)
So, Mr Garroway, was she staying with the Ravenscrofts when they were shot?Mr. Garroway, war sie bei den Ravenscrofts, als sie starben? Nein. Elephants Can Remember (2013)
Lady Ravenscroft took it very bad.Lady Ravenscroft hat das sehr mitgenommen. Elephants Can Remember (2013)
Lady Ravenscroft.Lady RavenscroftElephants Can Remember (2013)
You was at school with Lady Ravenscroft?Sie waren auf der Schule mit Lady RavenscroftElephants Can Remember (2013)
I'm looking into it on behalf of their daughter, the Honourable Celia Ravenscroft.Ich bin im Auftrag ihrer Tochter hier, der Ehrenwerten Celia RavenscroftElephants Can Remember (2013)
Oh, Lady Ravenscroft. Yes.Oh, Lady Ravenscroft, ja. Elephants Can Remember (2013)
Lady Ravenscroft had two to begin with.Lady Ravenscroft hatte zunächst auch zwei. Elephants Can Remember (2013)
Ah. Mademoiselle Ravenscroft.Mademoiselle RavenscroftElephants Can Remember (2013)
Do you know a Mademoiselle Celia Ravenscroft?Kennen Sie eine Mademoiselle Celia RavenscroftElephants Can Remember (2013)
- Yes. Madame Jarrow and Lady Ravenscroft.Madame Jarrow und Lady RavenscroftElephants Can Remember (2013)
General Ravenscroft had throughout paid for his sister-in-law to receive the best treatment in England.Und General Ravenscroft hat alles bezahlt, damit seine Schwägerin die beste Behandlung erhält. Elephants Can Remember (2013)
Alistair Ravenscroft fell in love with her.Alistair Ravenscroft hat sich in sie verliebt. Elephants Can Remember (2013)
You have concerns about the marriage of your son Desmond with Mademoiselle Celia Ravenscroft.Sie haben Bedenken wegen der Vermählung Ihres Sohns Desmond mit Mademoiselle Celia RavenscroftElephants Can Remember (2013)
Miss Ravenscroft, good of you to come.Miss Ravenscroft, schön, dass Sie gekommen sind. Elephants Can Remember (2013)
And please to recollect, the dog that lived with the General and Lady Ravenscroft, did it bite?Erinnern Sie sich bitte an den Hund von General und Lady Ravenscroft. War der bissig? Elephants Can Remember (2013)
And sure enough, when we did the autopsy on Lady Ravenscroft, there's a couple of dog bite marks maybe a week or two old.Und bei der Obduktion von Lady Ravenscroft haben wir wirklich Bissspuren gefunden. Elephants Can Remember (2013)
As I said to you in my telegram, I wish to ask you about the General and the Lady Ravenscroft.Wie per Telegramm angekündigt, möchte ich Sie nach General und Lady Ravenscroft fragen. Elephants Can Remember (2013)
- For two months. - And the sister of Lady Ravenscroft,Und die Schwester von Lady RavenscroftElephants Can Remember (2013)
I'm Celia Ravenscroft.Ich bin Celia RavenscroftElephants Can Remember (2013)
The General Ravenscroft was at first in love with Dorothea.General Ravenscroft war zunächst in Dorothea verliebt. Elephants Can Remember (2013)
But how does this fit in with Mrs Burton-Cox wanting to know about the deaths of the Ravenscrofts?Aber warum will Mrs. Burton-Cox wissen, wie die Ravenscrofts zu Tode kamen? Elephants Can Remember (2013)
Ravenscroft!Das ist Miss RavenscroftElephants Can Remember (2013)
Miss Ravenscroft!Miss RavenscroftElephants Can Remember (2013)
Was the deaths of the Ravenscrofts a suicide?War der Tod der Ravenscrofts... Selbstmord? Elephants Can Remember (2013)
We learned that Lady Ravenscroft, she had four wigs.Wir haben erfahren, dass Lady Ravenscroft vier Perücken hatte. Elephants Can Remember (2013)
We know that, on the day that she died, Lady Ravenscroft was wearing the wig with the curls of the colour of the strawberry blonde.Wir wissen, dass Lady Ravenscroft am Tag ihres Todes die Perücke mit den erdbeerblonden Locken getragen hat. Elephants Can Remember (2013)
The knowledge that Lady Ravenscroft had recently been in a hospital or a nursing home.Dass Lady Ravenscroft kürzlich in einem Krankenhaus gewesen war. Elephants Can Remember (2013)
Because the General Alistair Ravenscroft, once he rejects Dorothea and marries her sister, Dorothea, she becomes very jealous.Als General Alistair Ravenscroft damals Dorothea verstößt und ihre Schwester heiratet, wird Dorothea sehr eifersüchtig und ihr Leben, wie sagt man, Elephants Can Remember (2013)
Are you saying, sir, that the mad aunt shot the Ravenscrofts?Meinen Sie, die verrückte Tante hat die Ravenscrofts erschossen? Elephants Can Remember (2013)
- Lady Ravenscroft! Where are you?Lady Ravenscroft, wo sind Sie? Elephants Can Remember (2013)
Everyone accepted that this was Lady Ravenscroft. And thought that she was behaving oddly because she was still suffering from shock at the death of her sister.Alle gingen davon aus, dass sie Lady Ravenscroft war und sich nur deshalb seltsam benahm, weil sie wegen des Tods ihrer Schwester unter Schock stand. Elephants Can Remember (2013)
She was married to General Alistair Ravenscroft.Sie war mit General Alistair Ravenscroft verheiratet. Elephants Can Remember (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVENSCROFT    R EY1 V AH0 N Z K R AO2 F T

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top