ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pumpkin!

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pumpkin!-, *pumpkin!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pumpkin!ที่รัก Junior (1994)
Stop crying, your face will run. Pumpkin!ฟักทอง! Memoirs of a Geisha (2005)
But you promised the okea to Pumpkin!แต่คุณสัญญากับนังหนูแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
Pumpkin!คุณรับเราทั้งคู่ไม่ได้หรอ? Memoirs of a Geisha (2005)
Go home, you ugly pumpkin!กลับบ้านไปเลย ยัยฟักทองหน้าเกลียด! Episode #1.5 (2009)
- That's my pumpkin!- นั่นแหละแม่ฟักทองของฉัน! Politics of Human Sexuality (2009)
- oh! - Oh, pumpkin!โถ พ่อฟักทองน้อย! The Psychology of Letting Go (2010)
Mom'll be back in the kitchen making Troy and me sandwiches. Ha. Pumpkin!ท่านก็จะกลับมาอยู่ในครัว ทำแซนด์วิชให้ทรอยกับฉัน พวกคุณเคยได้ยินเรื่องเต่าในประเทศจีนรึเปล่า? The Psychology of Letting Go (2010)
We found the Great Pumpkin!เราเจอฟักทองลูกเบ่อเริ่มเลย No Strings Attached (2011)
Hi pumpkin!ว่าไง หนูน้อย Grave Encounters (2011)
Pumpkin!โอ้ เจ้าพัมกิ้น! Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pumpkin!What a big pumpkin!

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pumpkin \Pump"kin\, n. [For older pompion, pompon, OF. pompon,
   L. pepo, peponis, Gr. ?, properly, cooked by the sun, ripe,
   mellow; -- so called because not eaten till ripe. Cf. {Cook},
   n.] (Bot.)
   A well-known trailing plant ({Cucurbita pepo}) and its fruit,
   -- used for cooking and for feeding stock; a pompion.
   [1913 Webster]
 
   {Pumpkin seed}.
   (a) The flattish oval seed of the pumpkin.
   (b) (Zool.) The common pondfish.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top