ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puck

P AH1 K   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puck-, *puck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puck[N] ลูกยางสำหรับตีในกีฬาฮ็อกกี้, See also: ฮ็อกกี้น้ำแข็ง, Syn. sprite, elf
pucker[VI] ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker[VT] ทำให้ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker[N] รอยย่น, Syn. pleat, furrow
puckish[ADJ] เล่นซน
pucker up[PHRV] ทำให้ย่น, Syn. purse up, wrinkle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puck(พัค) n. (กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง) ลูกยางสำหรับตีเข้าประตู,ลูกกลมหิมะ
pucker(พัค'เคอะ) vt.,vi. พับ,ทำให้หดย่น,หน้านิ่วคิ้วขมวด. n. รอยพับ,รอยย่น,ภาวะยุ่งเหยิง., See also: puckerer. puckery adj.
puckish(พัค'คิช) adj. ซน,ซุกซน,เล่นพิ-รนทร์, Syn. mischievous,coy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puckering๑. การเกิดรอยย่น๒. รอยย่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For family dining, how about a pizza poolside from our Wolfgang Puck Cafe?มื้ออาหารค่ำของครอบครัว เป็น พิซซ่า ริมสระเป็นไงค่ะ... ...จากแผนก วูฟกัง พ็อค คาเฟ่ ของเรา? The Story of Us (1999)
And we're getting ready to drop the puck for game one of the Finals.และแล้ว เราก็กำลังจะเริ่มเกม ในรอบสุดท้ายกันแล้ว The Love Guru (2008)
Puck is. - What's up, milf? Can you believe that?แต่เป็นพัค เหลือเชื่อมั้ยล่ะ? The Rhodes Not Taken (2009)
Finn would freak if I started spending time with puck though.ฟินน์คงอาละวาด ถ้าฉันอยู่กับพัคมากขึ้น Hairography (2009)
Maybe I didn't give puck enough of a chance. He is the real dad, after all.ฉันอาจไม่ได้ให้โอกาสพัค แถมเขาก็เป็นพ่อจริงๆ Hairography (2009)
I need to distract him so that I can take puck For a test drive.ต้องทำให้เขาไขว้เขว ฉันจะได้ ลองใช้เวลากับพัค Hairography (2009)
I happen to know that puck cares about me.บังเอิญฉันรู้ว่า พัคห่วงใยฉัน โอ้.. Hairography (2009)
While you two were babysitting, puck and I were sexting.ตอนพวกเธอเลี้ยงเด็ก พัคกับฉัน เซ็กส์แชทกัน Hairography (2009)
Puck and I were trading super-hot texts.พัคกับฉันแลกเปลี่ยน ข้อความสุดร้อนแรง Hairography (2009)
Did any of you think it was weird The way that Puck rushed to Quinn's aid During rehearsal yesterday?เธอว่ามั้ย เมื่อวานพัค เป็นห่วงควินน์มากผิดปกติ? Sectionals (2009)
Puck is the father.พัคเป็นพ่อเด็ก Sectionals (2009)
Here, hang on to that for the next time Puck throws you in the Dumpster. My dad's the same way.腪»ͧ ⴹѤ¹ŧѧ Ballad (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น[V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ฝาด[ADJ] astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ย[v.] (bui) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips   FR: faire signe des lèvres
บูด[adj.] (būt) EN: wry ; sullen ; puckered   FR: maussade
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
ผักแส้ว [n. exp.] (phak saēo) EN: Marsdenia glabra ; phak saeo ; Puck-saew   
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle   FR: rider ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
PUCK P AH1 K
PUCKER P AH1 K ER0
PUCKETT P AH1 K IH0 T
PUCKISH P AH1 K IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puck (n) pˈʌk (p uh1 k)
pucks (n) pˈʌks (p uh1 k s)
pucker (v) pˈʌkər (p uh1 k @ r)
puckers (v) pˈʌkəz (p uh1 k @ z)
puckish (j) pˈʌkɪʃ (p uh1 k i sh)
puckered (v) pˈʌkəd (p uh1 k @ d)
puckering (v) pˈʌkərɪŋ (p uh1 k @ r i ng)
puckishly (a) pˈʌkɪʃliː (p uh1 k i sh l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
ausspucken(n slang) จ่ายเงิน (ความหมายตรงตัวคือ คายออกมา เอาออกมา)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheibe {f} | Scheiben {pl}puck | pucks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
アイシングザパック[, aishinguzapakku] (n) icing the puck [Add to Longdo]
パッカー[, pakka-] (n) (1) packer; (n,vs) (2) pucker [Add to Longdo]
パック[, pakku] (n,vs) (1) pack; (2) puck; (P) [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puck \Puck\, n. [OE. pouke; cf. OSw. puke, Icel. p[=u]ki an evil
   demon, W. pwca a hobgoblin. Cf. {Poker} a bugbear, {Pug}.]
   1. (Medi[ae]val Myth.) A celebrated fairy, "the merry
    wanderer of the night;" -- called also {Robin Goodfellow},
    {Friar Rush}, {Pug}, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He meeteth Puck, whom most men call
       Hobgoblin, and on him doth fall.   --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The goatsucker. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puck \Puck\, n.
   A disk of vulcanized rubber used in the game of hockey, as
   the object to be driven through the goals.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Puck
   n 1: a mischievous sprite of English folklore [syn: {Puck},
      {Robin Goodfellow}]
   2: a vulcanized rubber disk 3 inches in diameter that is used
     instead of a ball in ice hockey [syn: {puck}, {hockey puck}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top