ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profit

P R AA1 F AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profit-, *profit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit(n) กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit(vi) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vi) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profiteer(vi) ค้ากำไรเกินควร
profiteer(n) พ่อค้าหน้าเลือด, See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profitable(adj) ซึ่งได้ผลประโยชน์, Syn. useful, beneficial, gainful
profitably(adv) อย่างได้ผลประโยชน์, Syn. advantageously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร, ได้ประโยชน์, ได้เปรียบเทียบ, เอื้อผล, มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร, ได้ผลประโยชน์, มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร, ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
profit(n) ผลกำไร, ประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร, ได้ประโยชน์, ให้ประโยชน์, ถือโอกาส, ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร, ได้ประโยชน์, เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร, ผู้ได้กำไร, ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร, เอากำไร, ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร, ไม่ได้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร, ไม่ได้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร, Example: การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์ The Jackal (1997)
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)
You might say they're monsters trying to devour as much profit as possible at anyone's expense.เหมือนอสุรกายที่พยายาม สวาปามกำไรให้มากที่สุด โดยไม่สนใจว่าใครจะเสียหายบ้าง The Corporation (2003)
Of course they make a profit and it's a good thing.แน่นอน มันหากำไร และนั่นเป็นสิ่งที่ดี The Corporation (2003)
The problem comes in the profit motivation here because these people there's no such thing as enough.ปัญหามันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงแรงจูงใจที่จะหากำไรนั่นแหละ เพราะบรรษัทเหล่านี้ ไม่รู้จักคำว่าพอ The Corporation (2003)
So they're concerned only for the short term profit of their stockholders who are very highly concentrated.บรรษัทจึงคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น ของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มคนแค่หยิบมือเดียว The Corporation (2003)
But quite clearly profits are so much higher in their mindsแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาคำนึงถึงกำไรมากกว่า The Corporation (2003)
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี... The Corporation (2003)
The pursuit of profit is an old story but there was a time when many things were regarded either as too sacred or too essential for the public good to be considered business opportunities.การแสวงหากำไรเป็นเรื่องเก่าแก่ แต่ก็เคยมียุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่า มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม The Corporation (2003)
The goal for the corporations is to maximize profit and market share.เป้าหมายของบรรษัทคือทำกำไรสูงสุด (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitAre the profits exclusive of taxes?
profitAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
profitAt best we can only hope for a small profit.
profitA third party makes off with the profits.
profitA wise man profits from his mistakes.
profitA wise person profits by his mistakes.
profitBrokers struggling to make a profit don't always play by the book.
profitCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
profitCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
profitHe claimed his share of the profits.
profitHe derived a lot of profit from the enterprise.
profitHe has done this for profit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้(n) exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ผลิดอกออกผล(v) profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ดอกผล(n) profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai Definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ขูดเลือดขูดเนื้อ(v) overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai Definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
เงินกำไร(n) profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ผลกำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai Definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ทางได้(n) profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count Unit: ทาง, Thai Definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
กำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร, Ant. ขาดทุน, Example: ร้านค้าที่ไปออกงานกาชาดครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมาย, Thai Definition: ผลที่ได้เกินต้นทุน
กินแรง(v) be a parasite, See also: profit by the efforts of another, gain advantage by unfair means, Syn. เอาเปรียบ, Example: ในการทำงานเขามักจะกินแรงผู้อื่นเสมอ, Thai Definition: เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
สารัตถประโยชน์(n) functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[attrā phon kamrai] (n, exp) EN: profit margin
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บรรลุผล[banluphon] (adj) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[chai prayōt] (v, exp) EN: apply  FR: se servir de ; mettre à profit
ฉวยโอกาส[chūay ōkāt] (v, exp) EN: seize the opportunity  FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้กำไร[dāi kamrai] (v, exp) EN: profit  FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[dāi kamrai jāk] (v, exp) EN: derive profit from
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable
ได้ประโยชน์(จาก)[dāi prayōt (jāk)] (v, exp) EN: profit (from)  FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFIT P R AA1 F AH0 T
PROFIT P R AA1 F IH0 T
PROFITS P R AA1 F IH0 T S
PROFITT P R AA1 F IH0 T
PROFITED P R AA1 F AH0 T AH0 D
PROFITEER P R AA2 F AH0 T IH1 R
PROFITING P R AA1 F AH0 T IH0 NG
PROFITABLE P R AA1 F AH0 T AH0 B AH0 L
PROFITABLY P R AA1 F AH0 T AH0 B L IY0
PROFITEERS P R AA2 F AH0 T IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profit (v) prˈɒfɪt (p r o1 f i t)
profits (v) prˈɒfɪts (p r o1 f i t s)
profited (v) prˈɒfɪtɪd (p r o1 f i t i d)
profiteer (v) prˌɒfɪtˈɪəʳr (p r o2 f i t i@1 r)
profiting (v) prˈɒfɪtɪŋ (p r o1 f i t i ng)
profitable (j) prˈɒfɪtəbl (p r o1 f i t @ b l)
profitably (a) prˈɒfɪtəbliː (p r o1 f i t @ b l ii)
profiteers (v) prˌɒfɪtˈɪəʳz (p r o2 f i t i@1 z)
profitless (j) prˈɒfɪtləs (p r o1 f i t l @ s)
profiteered (v) prˌɒfɪtˈɪəʳd (p r o2 f i t i@1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits #1,280 [Add to Longdo]
盈利[yíng lì, ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] profit; gain #3,404 [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained #6,017 [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin #12,418 [Add to Longdo]
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, / ] profit and loss; increase and decrease #18,896 [Add to Longdo]
盈亏[yíng kuī, ㄧㄥˊ ㄎㄨㄟ, / ] profit and loss; waxing and waning #23,735 [Add to Longdo]
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ, / ] profitable #31,476 [Add to Longdo]
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, / ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high #79,691 [Add to Longdo]
利得税[lì dé shuì, ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] profit tax [Add to Longdo]
获暴利者[huò bào lì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] profiteer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfolgsrechnungen { pl }profit and loss account [Add to Longdo]
Erwerbsteuer { f }profit and income tax [Add to Longdo]
Gewinn { m }; Nutzen { m } | Gewinne { pl } | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung { f }profit sharing [Add to Longdo]
Gewinnmaximierung { f }profit maximization [Add to Longdo]
Gewinnspanne { f }profit margin [Add to Longdo]
Gewinnwarnung { f } (Börse)profit warning [Add to Longdo]
Nutzen { m } | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit [Add to Longdo]
Profit { m }profit [Add to Longdo]
Profit schlagen austo profit from [Add to Longdo]
Profitmacher { m }profiteer [Add to Longdo]
profitabel; nutzbringend; vorteilhaft; ertragreich; wirtschaftlich { adj }profitable [Add to Longdo]
profitieren | profitierend | profitiert | profitiert | profitierteto profit | profiting | profited | profits | profited [Add to Longdo]
profitlos { adj }profitless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とく, toku] (adj-na, n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) { Buddh } rebirth in paradise, entering nirvana; (P) #716 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
[とく, toku] (n) (1) virtue; (2) benevolence; (3) (See 得・とく・1) profit; benefit; advantage #2,249 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n, n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) #3,105 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) advantage; benefit; profit; interest; (P) #3,140 [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n, n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) #3,690 [Add to Longdo]
[えき(P);やく;よう, eki (P); yaku ; you] (n) (1) benefit; use; good; advantage; gain; (2) profit; gains; (P) #7,336 [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u, vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf, v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) #7,838 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profit \Pro"fit\, n. [F., fr. L. profectus advance, progress,
   profit, fr. profectum. See {Proficient}.]
   1. Acquisition beyond expenditure; excess of value received
    for producing, keeping, or selling, over cost; hence,
    pecuniary gain in any transaction or occupation;
    emolument; as, a profit on the sale of goods.
    [1913 Webster]
 
       Let no man anticipate uncertain profits. --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   2. Accession of good; valuable results; useful consequences;
    benefit; avail; gain; as, an office of profit,
    [1913 Webster]
 
       This I speak for your own profit.   --1 Cor. vii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
       If you dare do yourself a profit and a right.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Benefit; avail; service; improvement; advancement; gain;
     emolument.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profit \Prof"it\, v. t. [imp. & p. p. {Profited}; p. pr. & vb.
   n. {Profiting}.] [F. profiter. See {Profit}, n.]
   To be of service to; to be good to; to help on; to benefit;
   to advantage; to avail; to aid; as, truth profits all men.
   [1913 Webster]
 
      The word preached did not profit them.  --Heb. iv. 2.
   [1913 Webster]
 
      It is a great means of profiting yourself, to copy
      diligently excellent pieces and beautiful designs.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profit \Prof"it\, v. i.
   1. To gain advantage; to make improvement; to improve; to
    gain; to advance.
    [1913 Webster]
 
       I profit not by thy talk.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be of use or advantage; to do or bring good.
    [1913 Webster]
 
       Riches profit not in the day of wrath. --Prov. xi.
                          4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. i.
   1. To move round; to have a circular motion; to revolve
    entirely, repeatedly, or partially; to change position, so
    as to face differently; to whirl or wheel round; as, a
    wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man
    turns on his heel.
    [1913 Webster]
 
       The gate . . . on golden hinges turning. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to revolve as if upon a point of support; to hinge;
    to depend; as, the decision turns on a single fact.
    [1913 Webster]
 
       Conditions of peace certainly turn upon events of
       war.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To result or terminate; to come about; to eventuate; to
    issue.
    [1913 Webster]
 
       If we repent seriously, submit contentedly, and
       serve him faithfully, afflictions shall turn to our
       advantage.              --Wake.
    [1913 Webster]
 
   4. To be deflected; to take a different direction or
    tendency; to be directed otherwise; to be differently
    applied; to be transferred; as, to turn from the road.
    [1913 Webster]
 
       Turn from thy fierce wrath.      --Ex. xxxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       Turn ye, turn ye from your evil ways. --Ezek.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       The understanding turns inward on itself, and
       reflects on its own operations.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To be changed, altered, or transformed; to become
    transmuted; also, to become by a change or changes; to
    grow; as, wood turns to stone; water turns to ice; one
    color turns to another; to turn Muslim.
    [1913 Webster]
 
       I hope you have no intent to turn husband. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cygnets from gray turn white.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To undergo the process of turning on a lathe; as, ivory
    turns well.
    [1913 Webster]
 
   7. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To become acid; to sour; -- said of milk, ale, etc.
      [1913 Webster]
    (b) To become giddy; -- said of the head or brain.
      [1913 Webster]
 
         I'll look no more;
         Lest my brain turn.        --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To be nauseated; -- said of the stomach.
      [1913 Webster]
    (d) To become inclined in the other direction; -- said of
      scales.
      [1913 Webster]
    (e) To change from ebb to flow, or from flow to ebb; --
      said of the tide.
      [1913 Webster]
    (f) (Obstetrics) To bring down the feet of a child in the
      womb, in order to facilitate delivery.
      [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To invert a type of the same thickness, as
    temporary substitute for any sort which is exhausted.
    [1913 Webster]
 
   {To turn about}, to face to another quarter; to turn around.
    
 
   {To turn again}, to come back after going; to return. --Shak.
 
   {To turn against}, to become unfriendly or hostile to.
 
   {To turn aside} or {To turn away}.
    (a) To turn from the direct course; to withdraw from a
      company; to deviate.
    (b) To depart; to remove.
    (c) To avert one's face.
 
   {To turn back}, to turn so as to go in an opposite direction;
    to retrace one's steps.
 
   {To turn in}.
    (a) To bend inward.
    (b) To enter for lodgings or entertainment.
    (c) To go to bed. [Colloq.]
 
   {To turn into}, to enter by making a turn; as, to turn into a
    side street.
 
   {To turn off}, to be diverted; to deviate from a course; as,
    the road turns off to the left.
 
   {To turn on} or {To turn upon}.
    (a) To turn against; to confront in hostility or anger.
    (b) To reply to or retort.
    (c) To depend on; as, the result turns on one condition.
      
 
   {To turn out}.
    (a) To move from its place, as a bone.
    (b) To bend or point outward; as, his toes turn out.
    (c) To rise from bed. [Colloq.]
    (d) To come abroad; to appear; as, not many turned out to
      the fire.
    (e) To prove in the result; to issue; to result; as, the
      crops turned out poorly.
 
   {To turn over}, to turn from side to side; to roll; to
    tumble.
 
   {To turn round}.
    (a) To change position so as to face in another direction.
    (b) To change one's opinion; to change from one view or
      party to another.
 
   {To turn to}, to apply one's self to; to have recourse to; to
    refer to. "Helvicus's tables may be turned to on all
    occasions." --Locke.
 
   {To turn to account}, {profit}, {advantage}, or the like, to
    be made profitable or advantageous; to become worth the
    while.
 
   {To turn under}, to bend, or be folded, downward or under.
 
   {To turn up}.
    (a) To bend, or be doubled, upward.
    (b) To appear; to come to light; to transpire; to occur;
      to happen.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profit
   n 1: the excess of revenues over outlays in a given period of
      time (including depreciation and other non-cash expenses)
      [syn: {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit},
      {profits}, {earnings}]
   2: the advantageous quality of being beneficial [syn: {profit},
     {gain}]
   v 1: derive a benefit from; "She profited from his vast
      experience" [syn: {profit}, {gain}, {benefit}]
   2: make a profit; gain money or materially; "The company has not
     profited from the merger" [syn: {profit}, {turn a profit}]
     [ant: {break even}, {lose}, {turn a loss}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 profit /pʀofi/ 
  gain; profit

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Profit /proːfit/ 
  profit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top