ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

People who pu [...] wind up dead.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -People who pu [...] wind up dead.-, *People who pu [...] wind up dead.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

People ( P IY1 P AH0 L) who ( HH UW1) pull ( P UH1 L) guns ( G AH1 N Z), but ( B AH1 T) don't ( D OW1 N T) know ( N OW1) how ( HH AW1) to ( T UW1) shoot ( SH UW1 T), wind up ( W AY1 N D AH1 P) dead ( D EH1 D).

 


  

 
People
  • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
  • คนในปกครอง[Lex2]
  • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
  • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
  • (พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
  • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
  • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
  • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
  • (v) /p'iːpl/ [OALD]
who
  • องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)[Lex2]
  • ใคร[Lex2]
  • บุคคลซึ่ง: บุคคลที่ [Lex2]
  • (ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น) [Hope]
  • (pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่ [Nontri]
  • /HH UW1/ [CMU]
  • (n) /dˌʌbljuːˌɛɪtʃ'ɒu/ [OALD]
  • (prp) /huː/ [OALD]
pull
  • ดึง: กระชาก [Lex2]
  • ชักอาวุธออกมา[Lex2]
  • การดึง: การลาก [Lex2]
  • แรงดึงดูด[Lex2]
  • อิทธิพล[Lex2]
  • (พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ) [Hope]
  • /P UH1 L/ [CMU]
  • (v) /p'ul/ [OALD]
guns
  • /G AH1 N Z/ [CMU]
  • (v) /g'ʌnz/ [OALD]
    [gun]
  • ปืน[Lex2]
  • ยิง: ยิงด้วยปืน [Lex2]
  • (กัน) n. ปืน,อาวุธปืน,กระบอกฉีด,ท่อลม,นักล้วง vi. ล่าด้วยปืน,ยิงด้วยปืน vt. ยิงด้วยปืน,ทำให้เร็วขึ้น,เร่งความเร็ว,เติมน้ำมัน ###SW. gun for ค้นหาเพื่อทำอันตรายหรือเพื่อฆ่า [Hope]
  • (n) ปืน,กระบอกฉีด,ท่อน้ำมัน,ท่อลม [Nontri]
  • (vt) ยิงปืน,ลั่นไก [Nontri]
  • /G AH1 N/ [CMU]
  • (v) /g'ʌn/ [OALD]
but
  • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
  • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
  • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
  • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
  • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
  • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
  • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
  • /B AH1 T/ [CMU]
  • (a) /bʌt/ [OALD]
don't
  • ไม่ (คำย่อของ do not)[Lex2]
  • (โดนทฺ) do not ###SW. don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม [Hope]
  • /D OW1 N T/ [CMU]
  • /D OW1 N/ [CMU]
  • (v) /dɒunt/ [OALD]
know
  • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
  • จำได้[Lex2]
  • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
  • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
  • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
  • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
  • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
  • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
  • /N OW1/ [CMU]
  • (v) /n'ɒu/ [OALD]
how
  • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
  • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
  • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
  • /HH AW1/ [CMU]
  • (a) /h'au/ [OALD]
to
  • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
  • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
  • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
  • /T UW1/ [CMU]
  • /T IH0/ [CMU]
  • (in) /tə/ [OALD]
  • (a) /t'uː/ [OALD]
shoot
  • ยิง: ยิงปืน [Lex2]
  • พุ่ง: พุ่งเข้าใส่ [Lex2]
  • ถ่ายภาพ: ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์ [Lex2]
  • ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว: รีบเร่ง, รวดเร็ว [Lex2]
  • ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล): เตะลูก [Lex2]
  • งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน): โผล่, ยื่น [Lex2]
  • การยิง: การยิงปืน [Lex2]
  • การแตกหน่อ: การงอกใหม่ [Lex2]
  • การปล่อยจรวด: การยิงจรวด, การปล่อยขีปนาวุธ [Lex2]
  • การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพยนตร์ [Lex2]
  • การตีลูก (ทางกีฬา): การเตะลูก [Lex2]
  • (ชูท) vt.,vi.,n. (การ) ยิง,พุ่ง,งอก,ออกหน่อ,ถ่ายภาพ,ตีลูกกอล์ฟ,โยนลูกเต๋า,เริ่ม,เริ่มพูด,การปฎิบัติการอย่างรวดเร็ว,การเตะลูก,พักหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,ลำแสง ###SW. shooter n. ###S. hit,wound [Hope]
  • (n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก [Nontri]
  • (vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก [Nontri]
  • /SH UW1 T/ [CMU]
  • (v) /ʃ'uːt/ [OALD]
wind up
  • หมุนขึ้น[Lex2]
dead
  • คนตาย (พหูพจน์): ผู้ตาย [Lex2]
  • เฉื่อยชา: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน [Lex2]
  • ซึ่งไม่เคลื่อนไหว: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง [Lex2]
  • ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา): ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว [Lex2]
  • ซึ่งไม่มีผิดพลาด: ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ [Lex2]
  • ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง): ซึ่งไม่มีเสียงก้อง [Lex2]
  • ซึ่งไร้ความรู้สึก: ซึ่งไม่ตอบสนอง [Lex2]
  • ดับ (ไฟ): ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด (เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น) [Lex2]
  • ตรง[Lex2]
  • ตายแล้ว: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ [Lex2]
  • แท้จริง: เต็มที่, สมบูรณ์, ทั้งหมด [Lex2]
  • สงบเงียบ: เงียบเชียบ, สงัด [Lex2]
  • สนิท (จอด)[Lex2]
  • สูญพันธุ์: สาบสูญ, สูญสิ้น [Lex2]
  • เหน็ดเหนื่อย: ซึ่งหมดแรง, เหนื่อยมาก, เมื่อยล้า [Lex2]
  • เหมือนตาย: เหมือนไม่มีชีวิต, ราวกับตาย, ราวกับสิ้นชีวิต [Lex2]
  • แห้งแล้ง: เสื่อมสภาพ [Lex2]
  • อย่างทันที: อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด [Lex2]
  • อย่างแน่นอน: อย่างแท้จริง, อย่างมาก, อย่างที่สุด, ทั้งหมด [Lex2]
  • (เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย ###S. deceased [Hope]
  • (adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน [Nontri]
  • (adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน [Nontri]
  • (n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว [Nontri]
  • /D EH1 D/ [CMU]
  • (j) /d'ɛd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top