ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ports

P AO1 R T S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ports-, *ports*, port
English-Thai: Longdo Dictionary
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับกรีฑา,เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car,sport car รถแข่ง,รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา,คนที่ชอบกีฬา,คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา,เหมือนชุดกีฬา,ใช้สวมเล่นกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
sportsman(n) นักเลง,นักกีฬา,คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ports of entryท่าผ่านแดน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
Though he'd seen it from the ports a hundred timesแม้เขาจะเคยเห็นจากท่าเรือเป็นร้อยๆครั้ง The Legend of 1900 (1998)
New ports are sometimes a bit tight.พอร์ทใหม่ๆ บางทีก็คับไปหน่อย eXistenZ (1999)
He's a total PR nerd. It ports into you. You're the power source.เขาเป็นพีอาร์น้องใหม่นะ มันต่อกับคุณคุณมีแหล่งพลังงาน eXistenZ (1999)
Lining him up for you. Portside shot coming up.ล็อกเป้าหมายให้แล้ว ปืนฝั่งซ้ายเตรียมยิง The Chronicles of Riddick (2004)
Three metres clearance portside.ด้านซ้ายห่าง 3 เมตร The Chronicles of Riddick (2004)
He's been riding roughshod over the ports for years.เขาได้ผลประโยชน์ จากท่าเรือมาหลายปี The Pull (2008)
Nitrate 37 slewing to target ports now.ไนเตรต 37 หันไปจับเป้าด้วย Body of Lies (2008)
Portside!ข้างหน้า, เก้านาฬิกา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Portside-- - 100 feet.- เหลืออีก 100 ฟิต Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You can find some open ports, so we can see what happens.มันมีอิทธิพลต่อพลังซึ่ง Drag Me to Hell (2009)
- look, it was a quadruple homicide... out at the ports.ในตู้ส่งของ คุณอยู่ที่นั่นหรือคะ -เปล่าหรอก ไม่ใช่คดีของฉัน The Getaway (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
portsI'll be staying at the Portside Hotel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การคมนาคม[n. exp.] (kān khomanākhom) EN: public transportation   FR: transports publics [mpl]
การกีฬา[n.] (kānkīlā) EN: sports   FR: sport [m]
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk sinkhā kasēt) EN: ​agricultural exports   FR: exportations agricoles [fpl]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai rom) EN: indoor sports ; indoor games   FR: sport en salle [m]
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng nām) EN: water sports ; marine sports   FR: sport nautique [m]
กระทรวงการคมนาคม[org.] (Krasūang Kān Khamanākhom) EN: Ministry of Transport   FR: ministère des Transports [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTS    P AO1 R T S
PORTSMOUTH    P AO1 R T S M AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ports    (v) pˈɔːts (p oo1 t s)
Portsmouth    (n) pˈɔːtsməθ (p oo1 t s m @ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アクティブスポーツウエア[, akuteibusupo-tsuuea] (n) active sportswear [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
インドアスポーツ[, indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
インプレー[, inpure-] (n) in play (sports) [Add to Longdo]
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[, uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ports /pɔrts/ 
   ports

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top