ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peacocks

P IY1 K AA2 K S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacocks-, *peacocks*, peacock
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purple peacocks, he's got fifty-three! -Fabulous, Harry, I love the feathers!นกยูงสีม่วง เขามีกว่า 53 ตัว เหลือเชื่อ จริงๆ ข้าชอบขนนกจัง Aladdin (1992)
Which of the painted peacocks is our Mr Bingley?พ่อนกยูงแสนสง่าคนไหน คือคุณบิงลี่ย์ Pride & Prejudice (2005)
Long ago, in ancient China, the Peacocks ruled over Gongmen City.นานมาแล้ว ในยุคจีนโบราณ ราชวงศ์นกยุงได้ปกครองเมืองกงเหมิน Kung Fu Panda 2 (2011)
Dad, the peacocks are hatching!พ่อ พ่อนกยูงเป็นฟัก! We Bought a Zoo (2011)
I even tried to raise peacocks because she raised peacocks.ฉันบ้ามันมาก พยายามเลี้ยง นกยูงด้วยซ้ำ เพราะว่าเธอเลี้ยง Amuse-Bouche (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACOCKS    P IY1 K AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peacocks    (n) pˈiːkɒks (p ii1 k o k s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top