ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Only certain [...] l lay an egg.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Only certain [...] l lay an egg.-, *Only certain [...] l lay an egg.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Only ( OW1 N L IY0) certain ( S ER1 T AH0 N) females ( F IY1 M EY2 L Z) will ( W IH1 L) lay ( L EY1) an ( AE1 N) egg ( EH1 G).

 


  

 
Only
 • เพียงแค่: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น [Lex2]
 • เท่านั้น: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ [Lex2]
 • เพิ่งจะ: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ [Lex2]
 • ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว[Lex2]
 • ที่เป็นลูกโทน[Lex2]
 • แต่: เพียงแต่ว่า [Lex2]
 • (โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
 • (adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว [Nontri]
 • (adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง [Nontri]
 • (con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า [Nontri]
 • /OW1 N L IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɒunliː/ [OALD]
certain
 • แน่นอน: แน่ใจ, มั่นใจ [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • บางอย่าง[Lex2]
 • ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้: หนีไม่พ้น [Lex2]
 • ไว้ใจได้[Lex2]
 • สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • (เซอ'เทิน) adj. แน่ใจ,แน่นอน,ไม่มีพลาด,บ้าง ###SW. certainly adv. -Conf. sure [Hope]
 • (adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง [Nontri]
 • /S ER1 T AH0 N/ [CMU]
 • (j) /s'ɜːʳtn/ [OALD]
females
 • /F IY1 M EY2 L Z/ [CMU]
 • (n) /f'iːmɛɪlz/ [OALD]
  [female]
 • สตรี: ผู้หญิง, เพศหญิง, เพศเมีย [Lex2]
 • เกี่ยวกับสตรี: เกี่ยวกับผู้หญิง [Lex2]
 • เกี่ยวกับเพศหญิง: เกี่ยวกับเพศเมีย [Lex2]
 • (ฟี'เมล) n. คนผู้หญิง,สตรี,สัตว์ตัวเมีย adj. เกี่ยวกับเพศหญิงหรือเพศตัวเมีย [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเพศหญิง,เกี่ยวกับสัตว์เพศเมีย [Nontri]
 • (n) เพศหญิง,ผู้หญิง,สตรี,สัตว์ตัวเมีย [Nontri]
 • /F IY1 M EY2 L/ [CMU]
 • (n) /f'iːmɛɪl/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
lay
 • ก่อตั้ง: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก [Lex2]
 • กำหนด (หน้าที่, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
 • คลี่: ลาด, ปู [Lex2]
 • คู่นอน: คู่ร่วมสังวาส [Lex2]
 • จัดโต๊ะ: จัดเตรียมโต๊ะอาหาร [Lex2]
 • จัดวางให้เหมาะสม: วางให้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • ท้าพนัน: วางเดิมพัน [Lex2]
 • ทำให้เรียบ[Lex2]
 • ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง[Lex2]
 • นำเสนอ: นำไปแจ้ง [Lex2]
 • ฝัง (ศพ)[Lex2]
 • วางไข่: ออกไข่ [Lex2]
 • วางลง: วาง, พาด [Lex2]
 • เสพสังวาส (คำสแลง): มีเพศสัมพันธ์ [Lex2]
 • อ้างเหตุผล: ให้เหตุผล [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie[Lex2]
 • เกี่ยวกับฆราวาส: ไม่ใช่พระ [Lex2]
 • ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ: ไม่มีความรู้พิเศษ [Lex2]
 • เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ: บทกวีสั้นๆ [Lex2]
 • (เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ [Hope]
 • (adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
 • (n) บทเพลง,กลอนสั้น,เรื่องเล่าสั้นๆ [Nontri]
 • (vi) pt ของ lie [Nontri]
 • (vt) วางลง,ออกไข่,จัด,กำหนด,วางเงินพนัน,ปู,ตีแผ่,เผยแพร่ [Nontri]
 • /L EY1/ [CMU]
 • (v) /l'ɛɪ/ [OALD]
  [lie]
 • การหลอกลวง: การพูดโกหก [Lex2]
 • โกหก: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก [Lex2]
 • คำโกหก: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ [Lex2]
 • ได้รับผลโดยการโกหก[Lex2]
 • หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
 • ตั้งอยู่: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่งที่ตั้งอยู่: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
 • ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์[Lex2]
 • ถูกฝังอยู่[Lex2]
 • ที่ซ่อน (ของสัตว์)[Lex2]
 • นอน: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก [Lex2]
 • แผ่กว้าง: เหยียดยาว, ขยาย [Lex2]
 • ยังคงอยู่: มีอยู่ [Lex2]
 • วาง[Lex2]
 • (ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication [Hope]
 • (n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ [Nontri]
 • (vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก [Nontri]
 • /L AY1/ [CMU]
 • (v) /l'aɪ/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
egg
 • ไข่[Lex2]
 • คนดำ[Lex2]
 • (เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่ [Hope]
 • (n) ไข่ [Nontri]
 • (vt) คะยั้นคะยอ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,เร่งเร้า [Nontri]
 • /EH1 G/ [CMU]
 • (v) /'ɛg/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top