ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opalines

OW1 P AH0 L IY2 N Z   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opalines-, *opalines*, opaline
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา opalines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *opalines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opaline[ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Planet Capella IV. The rare mineral topaline vital to the life support systems of planetoid colonies has been discovered in abundance here.Planet Capella IV. Der seltene Mineralstoff Topalin, wichtig zur Lebenserhaltung auf Planeten der Kolonien, wurde hier entdeckt. Friday's Child (1967)
Yonica's Episcopalian?Yonica ist EpiskopalinWar, Inc. (2008)
Sopalin paper factory. Know Sopalin?Das ist die Marke Sopalin, kennst du SopalinSafari (2009)
You be a good Catholic, Scott, and you be a good Episcopalian, Zelda, and everything will be fine.Seien Sie ein guter Katholik, Scott. Und Sie eine gute Episkopalin, Zelda. Dann wird alles gut. You, Me and Us (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPALINA    OW0 P AA0 L IY1 N AH0
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top