ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nimrod

N IH1 M R AA0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nimrod-, *nimrod*, nimro
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nimrod[N] นักล่าสัตว์ในพระคัมภีร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jules, you give that fuckin' nimrod 1,500 dollars, and I'll shoot him on general principle.จูลส์คุณให้ว่าไอ้นิม 1,500 ดอลลาร์และฉันจะยิงเขาในหลักการทั่วไป Pulp Fiction (1994)
There's gonna be some nimrod in the dorm who wants to play video games all night, or goof on the internet.There's gonna be some nimrod in the dorm ใครที่ต้องการเล่นวิดีโอเกมทั้งคืน หรือเล่นอินเตอร์เน็ต The Blind Side (2009)
Now he's just some Nimrod in a suit.แต่ตอนนี้เขากลายเป็นไอวายร้ายในชุดสูท Heroes and Villains (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nimrodWhen my dad found out that I've been going out with Nimrod Nick, he blew his top.

CMU English Pronouncing Dictionary
NIMROD N IH1 M R AA0 D
NIMRODI N IH0 M R OW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nimrod (n) nˈɪmrɒd (n i1 m r o d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Nimrod
      n 1: (Old Testament) a famous hunter

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  Nimrod /nimrɔt/
   Nimrod

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top