Search result for

noons

(269 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noons-, *noons*, noon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noon[N] เที่ยง, See also: เที่ยงวัน, Syn. midday
noonday[ADJ] เกี่ยวกับเที่ยงวัน, Syn. midday
noonday[N] เที่ยงวัน, Syn. high noon, midday, twelve noon
forenoon[N] เวลาก่อนเที่ยง, See also: เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยง, Syn. morn, morning
noontide[N] เที่ยงวัน
noontime[N] เวลาเที่ยง, Syn. noon
afternoon[N] ช่วงหลัง, See also: ช่วงหลังของชีวิต
afternoon[N] ตอนบ่าย, See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย, Syn. post meridian, teatime, evening
afternoon[INT] สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
afternoons[ADV] ทุกตอนบ่ายของทุกวัน
yesternoon[ADV] เมื่อเที่ยงวานนี้
yesternoon[N] เมื่อเที่ยงวานนี้
good afternoon[N] คำทักทาย / คำบอกลาที่ใช้หลังเวลาเที่ยง, See also: สวัสดีตอนบ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย
high noonเวลาเที่ยงตรง,จุดสุดยอด
noon(นูน) n. เที่ยงวัน, Syn. midday
yesternoon(เยส'เทอนูน) n.,adv. เมื่อเที่ยงวานนี้, Syn. yesterday noon

English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง
noon(n) เวลาเที่ยง
noonday(n) เที่ยงวัน
noontime(n) เวลาเที่ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solar noonเที่ยงสุริยะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Noona!พี่! Episode #1.5 (2009)
Noona.พี่! Episode #1.9 (2010)
I mean, he's not an afternoon person either.และกลางวันก็คงจะไม่เหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
Noon, yeah. Sweet, bro. All right.บ่ายโมง ได้ เยี่ยมเพื่อน โอเค เยี่ยมเลย บาย Chuck in Real Life (2008)
Good afternoon.- สวัสดีครับ There Might be Blood (2008)
Good afternoon, Lois.สมอลวิลล์? ! Committed (2008)
Need a little kick in the afternoon.ให้มันคึกคักยามบ่ายน่ะ Not Cancer (2008)
- Kidney's were fine this afternoon.ตอนบ่ายไตของเธอยังดีอยู่ Birthmarks (2008)
Some nights I fall asleep at 10:00 and wake up at noon, still tired.บางคืนฉันหลับตั้งแต่สี่ทุ่ม แล้วก็ตื่นตอนเที่ยง แล้วก็ยังเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
You really think that reenacting dog day afternoonคุณคิดว่าการทำเหมือนหนัง เรื่องปล้นกลางแดด Last Resort (2008)
Yesterday afternoon, I saw this woman sneaking around the yard.เมื่อวานตอนบ่าย ผมเห็นผู้หญิงคนนึง แอบเข้ามาแถวๆสนาม And How Does That Make You Kill? (2008)
Single combat. Noon tomorrow. To the death.ประลองเดี่ยวตัวต่อตัว, พรุ่งนี้ตอนเที่ยง ประลองด้วยชีวิต Excalibur (2008)
Noon tomorrow.พรุ่งนี้ตอนเที่ยงวัน Excalibur (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam, taking calls, hello?ใช่แล้วครับ นี่คือรายการยามบ่ายของ นัม ฮัน ซู สวัสดีครับ? Scandal Makers (2008)
'Afternoon Radio with Hyun-soo Nam'.ใช่ค่ะ ที่นี่คือสถานีวิทยุ นัม เฮ ซู ค่ะ Scandal Makers (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam wishes Jung-nam and her family all the best.พวกเรา "รายการ นัม ฮยุน ซู เรดิโอ" หวังว่า คุณ จัง นัม จะพบแต่ความสุขตลอดไป Scandal Makers (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam?"นัม ฮยุน ซู รายการยามบ่าย" ยังไงล่ะ Scandal Makers (2008)
Now for Afternoon Radio's final story for today.สำหรับเรื่องสุดท้ายของรายการ "นัม ฮยุน ซู" Scandal Makers (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam.นี่คือรายการตอนบ่าย นัม ฮยุน ซูครับ Scandal Makers (2008)
I'm your noona* Noona!ฉันเป็น นูน่าคุณได้เลยนะ* นูน่า *พี่สาวใช้เรียกคนที่แก่กว่าด้วยความเคารพนับถือ Beethoven Virus (2008)
(*older-sister; also used to call an elder person as term of respect) I don't call people 'noona' unless there is a need to.ผมไม่เรียกใครว่า นูน่า ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ Beethoven Virus (2008)
We're taking over the shop on Friday afternoon.เราจะเริ่มเข้าไปในร้านบ่ายวันศุกร์นี้ The Bank Job (2008)
And the afternoon will clear up.และในตอนบ่ายอากาศจะแจ่มใส Heartbreak Library (2008)
Good afternoon, sir.สวัสดี ครับ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My father, in his eighties, he was so convinced he's gonna die in his sleep, he limited himself to having afternoon naps.พ่อฉัน,ตอนอายุ 80 เขาโดนกล่อมมาว่าเขาจะตายตอนหลับ เขาจำกัดตัวเองไม่ให้งีบหลับในตอนบ่าย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon.นี้มันรูปจิงโจ้โอลด์แมน ตอน 5 โมงเย็น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon, when he got his beautiful hind legs.นี่เป็นรูปของจิงโจ้ถ่ายตอน 5 โมงเย็น มันมีขาหลังยาวสวยงาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's now twelve noon in Salamanca, Spain.ขณะนี้เที่ยงตรง ณ ซาลามังก้าสเปน Vantage Point (2008)
It's now twelve, noon, in Salamanca, Spain.ขณะนี้ เที่ยงวัน ณ ซาลามังก้า สเปน Vantage Point (2008)
It's now twelve noon, in Salamanca, Spain.ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงตรง ณ ซาลามังก้า, สเปน Vantage Point (2008)
I can tell you where he'll be this afternoon.ฉันบอกนายได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนบ่ายนี้ The Dark Knight (2008)
Good afternoon, Mr. Jones.- เกมเป็นยังไงบ้าง Jumper (2008)
Tomorrow at noon...พรุ่งนี้ ตอนเที่ยง... Episode #1.8 (2008)
Ji Hyun noona!พี่จีฮุน! Episode #1.9 (2008)
Noona!พี่! Episode #1.9 (2008)
Dong Wook hyung, Ji Hyun noona is here.พี่ดงอุค, พี่จีฮุนมาหา. Episode #1.9 (2008)
Maybe, inshallah, later this afternoon if that wouldn't make you uncomfortable.เช่นตอนเย็นๆ วันนี้ ถ้าคุณไม่รังเกียจ Body of Lies (2008)
Anyway, where I'm going this afternoon would make you more uncomfortable than me.อีกอย่าง ที่ๆ ฉันจะไปเย็นนี้ คิดว่าคุณคงไม่สะดวกไปด้วยหรอก Body of Lies (2008)
And the only time he can meet is tomorrow afternoon.เขามีเวลาเจอคุณแค่บ่ายวันพรุ่งนี้ Body of Lies (2008)
Come by my ashram tomorrow at noon.มาที่อาศรมผมพรุ่งนี้เที่ยงนะ The Love Guru (2008)
And since she cannot be here to tell you what she told the press this afternoon,และในเมื่อเธอไม่สามารถมาที่นีเพื่อ บอกเราในสิ่งที่เธอบอกกับสื่อไปเมื่อตอนบ่อย Changeling (2008)
We'll put this on the Mansion tab and have it all sent over this afternoon.เราจะส่งให้คุณเย็นนี้ และลงบัญชีของคฤหาสน์ The House Bunny (2008)
They'll make it official today at the Panhellenic Council meeting this afternoon.พวกเขาจะแจ้งอย่างเป็นทางการวันนี้ ตอน ประชุมสภาแพนเฮลเลนิก บ่ายนี้ The House Bunny (2008)
Lin says if we leave at first light, we'll reach the Gateway by noon.ถ้าเราออกแต่เช้าตู่ เราจะถึงประตูชัยเวลาเที่ยง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It's been a very miserable afternoon for all of us.เรามีเรื่องยุ่งมาตลอดบ่ายแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
- Have a good afternoon.ขอบคุณครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ Made of Honor (2008)
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.ก่อนอื่น ผมควรลาออก จากตำแหน่งเพื่อให้มีผลตอนเที่ยงพรุ่งนี้ Frost/Nixon (2008)
Both of us can totally change someone's life in an afternoon.เราทั้งคู่สามารถเปลี่ยนแปลง ให้คนได้ในพริบตา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You got it. So, listen, we'll be chilling by noon.ใช่เลย ฟังนะ ตอนเที่ยงเราถึงจะไปได้ Pineapple Express (2008)
- Noon it is, bromosexual.- ตอนเที่ยงก็ได้ ไอ้เสือ Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noonWe should be there by noon.
noonI have some free time in the afternoon.
noonNow the Little House only saw the sun at noon, and didn't see the moon stars at night at all because light of the city were too bright.
noonIt's nearly noon and he's still in bed.
noonShould she be there at noon?
noonTell her to come at noon.
noonIt was very hot this afternoon.
noonI studied for a while in the afternoon.
noonIt's two o'clock in the afternoon.
noonI slept the whole afternoon away.
noonI will be seeing Mary this afternoon.
noonIf it should rain tomorrow afternoon, we will meet in the gym.
noonThe classes stopped at noon, when we had lunch.
noonThe weather began to take a turn for the worse in the afternoon.
noonI am supposed to meet him at four this afternoon.
noonIt has been raining since the before yesterday, but it may clear up this afternoon.
noonHe'll be here until noon.
noonKate's dog was barking at Brian at the gate at noon.
noonHe wants to play soccer this afternoon.
noonWhen shall I call on you this afternoon?
noonShe will be coming to see me this afternoon.
noonI am taking tomorrow afternoon off.
noonMrs. Jones ordered the room to be swept by noon.
noonI am free all afternoon on February 27.
noonI will go to the doctor this afternoon.
noonWon't you play tennis tomorrow afternoon?
noonAn afternoon appointment is more convenient for me.
noonHe came a little after noon.
noonShe shall water the garden this afternoon.
noonI have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.
noonHe came at three in the afternoon.
noonI am going to do my homework when I get home this afternoon.
noonCan I go swimming this afternoon?
noonWe have two classes in the afternoon.
noonI'm not free to go this afternoon.
noonAs is often the case with her, she was late for the meeting this afternoon.
noonYou are supposed to be back by noon.
noonIt will clear up in the afternoon.
noonI think it necessary to finish the work by noon.
noonFather suggested to go to the movies this afternoon.
noonLet's take a short drive this afternoon.
noonSee to it that the letter is posted this afternoon.
noonHe did not appear until about noon.
noonThere was no objection on the part of those present at the afternoon meeting.
noonIt may rain this afternoon.
noonWe met at 2 in the afternoon.
noonWe arrived there before noon.
noonI paid him a visit on a warm afternoon in May.
noonI have lunch at noon.
noonYou may come at any time tomorrow afternoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยง[N] noon, See also: midday, Example: กว่าจะได้ร่ำลาเจ้าของบ้าน ออกเดินทางกลับเมืองก็จวนเจียนจะเที่ยง, Thai definition: เรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ 12 นาฬิกา
พักกลางวัน[V] take lunch break, See also: knock off at noon, rest at noon, leave off work at noon, Syn. พักเที่ยง, Example: เจ้าหน้าที่พักกลางวันกันอยู่ ให้มาติดต่ออีกครั้งตอนบ่าย, Thai definition: หยุดพักเวลาเที่ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น
พักเที่ยง[V] take noon break, See also: take a rest at noon, Syn. พักกลางวัน, Example: นักเรียนมักจะนำไม้แบดมินตันไปโรงเรียนด้วยเพื่อไปเล่นกับเพื่อนตอนพักเที่ยง, Thai definition: หยุดพักเวลาเที่ยง
สวัสดี[N] hello, See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night, Syn. หวัดดี, Example: สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน, Thai definition: คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
ตอนเที่ยง[N] noonday, See also: noon, midday, noontime, Syn. ตอนกลางวัน, Example: ตอนเที่ยงนี้บริษัทแม่จัดประชุมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่โรงแรมแม่น้ำ, Thai definition: เรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ 12 นาฬิกา
ตอนบ่าย[N] afternoon, See also: p.m., Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนบ่ายของทุกวันจันทร์ จะมีรายการภาพยนต์สารคดี, Thai definition: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
บ่ายโมง[N] early afternoon, See also: one o'clock in the afternoon, one p.m., Example: นี่ก็บ่ายโมงแล้ว ยังไม่ลงไปกินข้าวอีกหรือเธอ, Thai definition: เวลาหลังเที่ยง 1 ชั่วโมง
บ่ายคล้อย[N] late afternoon, See also: dusk, Syn. บ่ายแก่ๆ, Example: ช่วงบ่ายคล้อยจนถึงเวลาเย็นของวันสิ้นเดือน รถจะติดมากเป็นพิเศษ, Thai definition: เวลาบ่ายๆ ประมาณ 3-4 โมงเย็น
บ่าย[N] afternoon, Syn. ตอนบ่าย, เวลาบ่าย, Example: ในช่วงสายจนถึงบ่ายเป็นช่วงของการเคลียร์เงินที่รับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร, Thai definition: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น
เช้า[N] morning, See also: forenoon, Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน
ก่อนเที่ยง[N] ante meridian, See also: a.m., forenoon, Example: เลขานุการติดต่อนัดหมายให้พนักงานแสดงสินค้ามาสาธิตการทำงานของสินค้าในเวลาก่อนเที่ยง, Thai definition: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง
ตกบ่าย[ADV] in the afternoon, Example: เมื่อคืนเขากลับดึกมากจึงตื่นเมื่อตกบ่ายแล้ว
เที่ยงวัน[N] midday, See also: twelve o'clock, noontime, meridian, meridional, noon
เที่ยงๆ[N] noon, See also: midday, afternoon, meridian, meridional, Example: โดยปกติเขามักจะหยุดพักตอนเที่ยงๆ
บ่ายแก่ๆ[N] late afternoon, See also: dusk, Syn. บ่ายคล้อย, Example: ข้าพเจ้าจะไปหาท่านเวลาน้องๆ เพล คุยกันจนถึงบ่ายแก่ๆ, Thai definition: เวลาใกล้เย็น
ยามเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise, Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง, Ant. ค่ำ, พลบค่ำ, Example: แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
รุ่งเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn, Syn. แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ, Ant. ค่ำ, Thai definition: เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อรุณรุ่ง[N] morning, See also: forenoon, dawn, sunrise, daybreak, sun-up, morn, Syn. เช้า, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า, Ant. ค่ำ, Example: มีแสงประหลาดล่วงหน้ามาก่อนอรุณรุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon   FR: après-midi
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bāi yen) EN: morning, afternoon and night   
กะบ่าย[n. exp.] (ka bāi) EN: afternoon shift   
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi
ลาบานูน[n. exp.] (Lābānūn) EN: Labanoon   FR: Labanoon
หลังเที่ยง [X] (lang thīeng) EN: afternoon   FR: après-midi
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngwan) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon   
พักเที่ยง [v. exp.] (phak thīeng) EN: take noon break   
พักตอนเที่ยงถึงบ่าย 1 หนึ่ง[xp] (phak tøn thīeng theung bāi neung) EN: have a break at noon to 1 p.m.   
เพลาบ่าย[n. exp.] (phēlā bāi) EN: afternoon ; in the afternoon   
เพลาเที่ยง [n. exp.] (phēlā thīeng) EN: at noon   
พุดสามสี [n. exp.] (phut sām sī) EN: Yesterday today and tomorrow ; Morning noon and night   
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   
สวัสดี[X] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night   FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีตอนบ่าย[n. exp.] (sawatdī tønbāi) EN: good afternoon   FR: bonjour ; bon après-midi
เที่ยง [n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m.   FR: midi [m] ; milieu de la journée/du jour [m] ; 12 heures[fpl]
เที่ยงตรง [X] (thīeng trong) EN: at noon ; noon ; 12 p.m.   FR: midi pile ; 12 heures précises
เที่ยงวัน [X] (thīeng wan) EN: noon ; at noon   FR: midi ; mi-journée ; à midi ; à la mi-journée
ตกบ่าย[adv.] (tok bāi) EN: in the afternoon   
ตอนบ่าย[n.] (tønbāi) EN: afternoon ; p.m.   FR: après-midi [m, f]
ตอนบ่าย[adv.] (tønbāi) EN: in the afternoon   FR: dans l'après-midi
ตอนเที่ยง [X] (tøn thīeng) EN: noonday ; noon ; midday ; noontime   FR: midi
เวลาเที่ยง [n. exp.] (wēlā thīeng) EN: at noon   FR: à midi ; le midi
ยามบ่าย[n. exp.] (yām bāi) EN: afternoon   
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming   FR: début de soirée [m] ; soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOON    N UW1 N
NOONS    N UW1 N Z
NOONE    N UW1 N
NOONEY    N UW1 N IY0
NOONAN    N UW1 N AH0 N
MAJNOON    M AE2 JH N UW1 N
NOONTIME    N UW1 N T AY2 M
AFTERNOON    AE2 F T ER0 N UW1 N
AFTERNOONS    AE2 F T ER0 N UW1 N Z
AFTERNOON'S    AE2 F T ER0 N UW1 N Z
MIDAFTERNOON    M IH1 D AE2 F T ER0 N UW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noon    (n) (n uu1 n)
Dunoon    (n) (d uh1 n uu1 n)
noonday    (j) (n uu1 n d ei)
forenoon    (n) (f oo1 n uu n)
noontide    (n) (n uu1 n t ai d)
afternoon    (n) (aa2 f t @ n uu1 n)
forenoons    (n) (f oo1 n uu n z)
afternoons    (n) (aa2 f t @ n uu1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittag {m}midday; noon [Add to Longdo]
Mittag {m}noonday; noontide; noontime [Add to Longdo]
Mittagszeit {f}noonday [Add to Longdo]
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon [Add to Longdo]
Spätnachmittag {m}late afternoon [Add to Longdo]
Vormittag {m} | Vormittage {pl}forenoon | forenoons [Add to Longdo]
heute {adv} | heute Nachmittagtoday | this afternoon [Add to Longdo]
mittags {adv}; 12 Uhrat noon; 12 p.m. [Add to Longdo]
nachmittags {adv}in the afternoon [Add to Longdo]
Guten Tag!Good morning!; Good afternoon!; Good day! [Add to Longdo]
Noonan-Syndrom {n} [med.]Noonan syndrome [Add to Longdo]
nachm. : nachmittagsp.m., pm, PM : in the afternoon [Add to Longdo]
morgens; vormittagsa.m.; am; AM : ante meridiem (before noon, in the morning) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お昼;御昼[おひる, ohiru] (n-adv,n) (pol) (See 昼) lunch; noon [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
アフターヌーン(P);アフタヌーン;アーフタヌーン[, afuta-nu-n (P); afutanu-n ; a-futanu-n] (n) (See 午後) afternoon; (P) [Add to Longdo]
アフタヌーンシャドー[, afutanu-nshado-] (n) afternoon shadow [Add to Longdo]
アフタヌーンドレス;アフターヌーンドレス[, afutanu-ndoresu ; afuta-nu-ndoresu] (n) afternoon dress [Add to Longdo]
グッドアフターヌーン[, guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon [Add to Longdo]
ヌーンブライト[, nu-nburaito] (n) noon bright [Add to Longdo]
意中の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend [Add to Longdo]
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap [Add to Longdo]
街の女[まちのおんな, machinoonna] (n) streetwalker [Add to Longdo]
各の考え[おのおののかんがえ, onoononokangae] (n) individual discretion [Add to Longdo]
各方[おのおのがた, onoonogata] (n) all of you (pronoun) [Add to Longdo]
干物女[ひものおんな, himonoonna] (n) woman who while young has abandoned love [Add to Longdo]
義理のお兄さん[ぎりのおにいさん, girinooniisan] (n) one's brother-in-law [Add to Longdo]
九つ時[ここのつどき, kokonotsudoki] (n) (arch) (approx.) 12 o'clock (am or pm); noon; midnight [Add to Longdo]
午後(P);午后(oK)[ごご, gogo] (n-adv,n-t) afternoon; p.m.; (P) [Add to Longdo]
午後一[ごごいち, gogoichi] (n) first thing in the afternoon [Add to Longdo]
午後中[ごごじゅう, gogojuu] (n) throughout the afternoon [Add to Longdo]
午刻[ごこく, gokoku] (n) noon [Add to Longdo]
午砲[ごほう, gohou] (n) noon gun [Add to Longdo]
後場[ごば, goba] (n) afternoon session (market); afternoon trading (market) [Add to Longdo]
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work [Add to Longdo]
子を持って知る親の恩[こをもってしるおやのおん, kowomotteshiruoyanoon] (exp) (id) He that has no child knows not what love is [Add to Longdo]
十二時[じゅうにじ, juuniji] (n) twelve o'clock; noon; midnight [Add to Longdo]
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning [Add to Longdo]
小昼[こひる, kohiru] (n) just before noon; late-morning snack [Add to Longdo]
人生の真っ盛り[いっしょうのまっさかり, isshounomassakari] (n) the noontide of life [Add to Longdo]
正午[しょうご, shougo] (n-adv,n-t) noon; mid-day; (P) [Add to Longdo]
隻手の音声[せきしゅのおんじょう, sekishunoonjou] (n) (See 公案) the sound of one hand clapping (a classic Zen koan) [Add to Longdo]
赤口[しゃっこう;しゃっく;じゃっく;じゃっこう;せきぐち, shakkou ; shakku ; jakku ; jakkou ; sekiguchi] (n) (See 六曜) unlucky for all activities, with only the period around noon being auspicious [Add to Longdo]
先勝[せんしょう;せんかち;さきがち, senshou ; senkachi ; sakigachi] (n,vs) (1) (せんしょう only) scoring the first point; winning the first game; (n) (2) (See 六曜) lucky day in the morning, but not in the afternoon [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) [Add to Longdo]
中飯[ちゅうはん, chuuhan] (n) the noonday meal [Add to Longdo]
昼(P);午;晝(oK)[ひる, hiru] (n-adv,n-t) (1) (See 御昼) noon; midday; (2) (昼, 晝 only) daytime; (3) (昼, 晝 only) lunch; (P) [Add to Longdo]
昼の部[ひるのぶ, hirunobu] (exp,n) daytime; noon period of the day; matinee [Add to Longdo]
昼下がり[ひるさがり, hirusagari] (n) early afternoon; (P) [Add to Longdo]
昼過ぎ(P);午過ぎ[ひるすぎ, hirusugi] (n-t) just past noon; afternoon; (P) [Add to Longdo]
昼休み[ひるやすみ, hiruyasumi] (n-adv,n-t) lunch break; noon recess; noon rest period; (P) [Add to Longdo]
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day [Add to Longdo]
昼頃[ひるごろ, hirugoro] (n-t) about noon [Add to Longdo]
昼時[ひるどき, hirudoki] (n-t) noon; lunch time [Add to Longdo]
昼寝[ひるね, hirune] (n,vs) nap (afternoon); siesta; (P) [Add to Longdo]
昼前[ひるまえ, hirumae] (n-adv,n-t) forenoon; just before noon; (P) [Add to Longdo]
昼日中[ひるひなか, hiruhinaka] (n-adv,n-t) daytime; noon [Add to Longdo]
昼礼[ちゅうれい, chuurei] (n) afternoon assembly (at a company, etc.) [Add to Longdo]
亭午[ていご, teigo] (n) noon [Add to Longdo]
日盛り;日ざかり[ひざかり, hizakari] (n) high noon [Add to Longdo]
無原罪の御宿り[むげんざいのおんやどり, mugenzainoonyadori] (n) Immaculate Conception [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m. [Add to Longdo]
下午[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ˇ, ] afternoon; p.m. [Add to Longdo]
中午[zhōng wǔ, ㄓㄨㄥ ˇ, ] noon; midday [Add to Longdo]
傍午[bàng wǔ, ㄅㄤˋ ˇ, ] towards noon; around midday [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] 7th earthly branch: 11 a.m.-1 p.m., noon, 5th solar month (6th June-6th July), year of the Horse [Add to Longdo]
午后[wǔ hòu, ˇ ㄏㄡˋ, / ] afternoon [Add to Longdo]
午觉[wǔ jiào, ˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] siesta; afternoon nap [Add to Longdo]
[zè, ㄗㄜˋ, ] afternoon; decline [Add to Longdo]
[shǎng, ㄕㄤˇ, ] around noon [Add to Longdo]
晌午[shǎng wǔ, ㄕㄤˇ ˇ, ] noon [Add to Longdo]
正午[zhèng wǔ, ㄓㄥˋ ˇ, ] midday; noon; noonday [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各々[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top