ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neet

N IY1 T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neet-, *neet*
English-Thai: Longdo Dictionary
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I left him with Neeta...- ผมทิ้งเขาไว้กับนิต้า... Old Bones (2008)
Neeta just called. Lowell, MIA.นิต้าเพิ่งโทรมา โลเวลล์ หายตัวไป Old Bones (2008)
- You deal with that Lowell problem? - Call Neeta.- นายจัดการปัญหาเรื่องโลเวลล์นั่นหรือยัง โทรหานิต้า Old Bones (2008)
Neeta?นิต้างั้นเหรอ Albification (2009)
- Where's Neeta?- นิต้าอยู่ไหน Balm (2009)
I'll wait for Neeta.ผมจะรอริต้า Balm (2009)
I got to relieve Neeta.ฉันมีนิต้าคอยช่วยดูแล Fix (2009)
I just neeto know that she's ok.ผมแค่อยากรู้ว่าเธอไม่เป็นอะไร Bloodlines (2010)
Lyla and Neeta are with him at home.ไลล่าและนิต้้า ช่วยดูแลเขาอยู่ที่บ้านค่ะ NS (2010)
Is he with Neeta?เขาอยู่กับนิต้าใช่ไหม Home (2010)
Neeta?นิต้า Home (2010)
Neeta been here with the baby?นิต้าได้มาที่นี่กับเด็กไหม Home (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEET    N IY1 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top