ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muscular contraction

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muscular contraction-, *muscular contraction*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscular Contractionการหดตัวของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อกระตุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the bloodsucking arachnid,and "tic," the involuntary muscular contraction.ท่อที่ใช้ดูเลือดกับ กับการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ The Bad Fish Paradigm (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muscular contraction
   n 1: (physiology) a shortening or tensing of a part or organ
      (especially of a muscle or muscle fiber) [syn:
      {contraction}, {muscular contraction}, {muscle
      contraction}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

muscular ( M AH1 S K Y AH0 L ER0) contraction ( K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N)

 


  

 
muscular
 • เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ[Lex2]
 • (มัส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,ล่ำสัน. ###SW. muscularity n. ###S. powerful [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน [Nontri]
 • /M AH1 S K Y AH0 L ER0/ [CMU]
 • (j) /m'ʌskjulər/ [OALD]
contraction
 • การหดตัว[Lex2]
 • คำย่อ[Lex2]
 • (คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ [Hope]
 • (n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ [Nontri]
 • /K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'əntr'ækʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top