ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mischung

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mischung-, *mischung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischung {f}; Vermischung {f}intermixture [Add to Longdo]
Mischung {f}melange [Add to Longdo]
Mischung {f}; Gemenge {n}mixture [Add to Longdo]
Mischung {f}compound [Add to Longdo]
Mischung {f}amalgam [Add to Longdo]
Mischungsrechnung {f}alligation alternate [Add to Longdo]
Mischungsverhältnis {n}mixing ratio [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]
混合[こんごう, kongou] Mischung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Mischung /miʃuŋ/ 
   intermixture; melange; mixture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top