หรือคุณหมายถึง marißa?
Search result for

marissa

(13 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marissa-, *marissa*
Possible hiragana form: まりっさ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MARISSA: Trey, get off of him!เทรย์ ปล่อยนะ! The O.C. (2003)
Marissa's protected under "the defense of others."มาริซซ่าทำไปเพื่อปกป้องชีวิตผู้อื่น The O.C. (2003)
Or true. The D.A.'s not looking to go after Marissa.ใช่ แต่อัยการเขตไม่ได้ต้องการตัวมาริซซ่านะครับ The O.C. (2003)
Then we called Marissa to see if maybe she could stop Ryan.แล้วเราก็เลยโทรหามาริซซ่า ดูว่าบางทีหล่อนอาจจะห้ามไรอันได้ The O.C. (2003)
And that's when Marissa saved my life.และนั่นก็คือตอนที่มาริซซ่าช่วยชีวิตผมไว้ The O.C. (2003)
You mean that's when Marissa shot Trey.หมายถึง นั่นคือตอนที่มาริซซ่ายิงเทรย์ The O.C. (2003)
( sighs ) I just hope Marissa listens to me and our attorney.ฉันแค่หวังว่ามาริซซ่า จะฟังฉันกับทนายเราน่ะ The O.C. (2003)
I'll go see if Marissa's out of the shower.เดี๋ยวฉันจะไปดูว่ามาริซซ่าอาบน้ำเสร็จรึยัง The O.C. (2003)
Marissa, it'll be okay. I'm just going to wait inside.มาริซซ่าไม่เป็นไรหรอก ฉันจะไปรอข้างในนะ The O.C. (2003)
Marissa, I need to remind you this deposition is binding.มาริซซ่า ผมขอเตือนคุณว่า การให้การนี้มันจำเป็น The O.C. (2003)
JULIE: It'll be okay, Marissa.ไม่เป็นไรหรอก มาริซซ่า The O.C. (2003)
You called Marissa and Summer, right?นายโทรหามาริซซ่ากับซัมเมอร์แล้วใช่มั้ย? The O.C. (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARISSA    M AH0 R IH1 S AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top