ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

model's

M AA1 D AH0 L Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -model's-, *model's*, model'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assuming Ben's theory's correct and my tracking model's accurate, we should be getting very close.ถ้าทฤษฎีของเบนถูกต้อง และผมคำนวณถูก... , เราน่าจะอยู่ใกล้มากแล้ว. National Treasure (2004)
He stuck his head to a model's body. I can tell. It's so obvious.เค้าติดหัวตัวเองเข้ากับหุ่นนายแบบ มันเห็นชัดมาก Attack on the Pin-Up Boys (2007)
You can see the model's prediction here, F2.คุณจะดูได้จากแบบจำลองพยากรณ์นี่ 2012 Doomsday (2008)
This model's predicting temperatures at -20 belowสมมุติฐานนี่บอกได้ว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า -20 องศา 2012 Doomsday (2008)
Brazilian model's flying in to surprise her athlete boyfriend.เครื่องบินแบบของคนบราซิล สร้างความตื่นเต้นให้พ่อหนุ่มนักกีฬาของเธอ In Plane Sight (2009)
Must have given it to him recently, the model's only six months old.น่าจะพึ่งให้มาไม่นานนี้ รุ่นนี้พึ่งออกได้ 6 เดือน A Study in Pink (2010)
You never know where the financial model's going to go.คุณมองทิศทางการเงินไม่ออกหรอก Love & Other Drugs (2010)
His wife has the super model's figure.ภรรยาก็เป็นถึงระดับซุปเปอร์โมเดล Episode #1.9 (2011)
Hong Kong police have arrived at the model's apartment.ตำรวจฮ่องกงไปถึงที่อพาทเมนท์ของนางแบบสาว 3.0 (2012)
The model's locked and we're sweeping for the signature now.และเรากำลังตรวจหา เอกลักษณ์รังสี The Avengers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MODEL'S M AA1 D AH0 L Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top