ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixtures

M IH1 K S CH ER0 Z   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixtures-, *mixtures*, mixture
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mixtures from subjects 1 through 4 were flawed, but subject 5 is more fearful.ส่วนผสมจากผู้รับการทดลอง ที่หนึ่งถึงที่สี่มีข้อบกพร่อง แต่ผู้รับการทดลองที่ห้า มีความกลัวมากกว่า Sense Memory (2011)
Meth amphetamine mixtures.เป็นเมธแอมเฟตามีนแบบผสม Brothers Hotchner (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXTURES    M IH1 K S CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixtures    (n) mˈɪkstʃəz (m i1 k s ch @ z)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

mixtures ( M IH1 K S CH ER0 Z)

 


  

 
mixtures
 • /M IH1 K S CH ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɪkstʃəz/ [OALD]
  [mixture]
 • การผสม: การรวมกัน, การปนเปกัน, ความหลากหลาย [Lex2]
 • ส่วนผสม: ของผสม, สารผสม [Lex2]
 • (มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม,ส่วนผสม,สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี,การผสม,สภาพที่ผสมกัน [Hope]
 • (n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม [Nontri]
 • /M IH1 K S CH ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪkstʃər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top