ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mixter

M IH1 K S T ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixter-, *mixter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mixter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mixter*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's Dr. Mixter?Wo ist Dr. Mixter? - Noch im Country-Club. Halloween II (1981)
Dr. Mixter will have you stitched up in no time.Dr. Mixter bringt es wieder in Ordnung. Du wirst sehen. Halloween II (1981)
Dr. Mixter felt that he should wait until tomorrow before he put a cast on.Dr. Mixter will bis morgen warten, bevor er den Fuß in Gips legt. Halloween II (1981)
Dr. Mixter told me they were at the same party he was, but they're not there now and they're not at home.Dr. Mixter sagte, sie wären auf der gleichen Party gewesen wie er. Halloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. MixterHalloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. MixterHalloween II (1981)
Dr. Mixter!Dr. MixterHalloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. MixterHalloween II (1981)
Dr. Mixter?Dr. MixterHalloween II (1981)
Dr. Mixter, it's Laurie Strode.Dr. Mixter, es geht um Laurie Strode. Halloween II (1981)
Dr. Mixter.Dr. MixterHalloween II (1981)
Dr. Mixter's class?- Dr. Mixters Vorlesung? Halloween: Resurrection (2002)
Yeah, give me the fried spaghetti-dinner breakfast pocket for lunch, and a big bucket of mixed sodas.Ja, gib mir die gebratene Spaghetti-Abendessen-Frühstückstasche zum Mittag und einen großen Eimer gemixter Limos. Fry Am the Egg Man (2011)
I raised him on a simple diet of brussels sprouts and mixed soda.Ich habe ihn mit einer einfachen Diät aus Rosenkohl und gemixter Limo erzogen. Fry Am the Egg Man (2011)
Or badly mixed cement?Schlecht gemixter Zement. Winter (2016)
So we've got meat, cheese, peanut butter or badly mixed cement.Also Fleisch, Käse, Erdnussbutter oder schlecht gemixter Zement. Winter (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXTER M IH1 K S T ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top