ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minnesotan

M IH2 N AH0 S OW1 T AH0 N   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minnesotan-, *minnesotan*
Possible hiragana form: みんねそたん
CMU English Pronouncing Dictionary
MINNESOTAN M IH2 N AH0 S OW1 T AH0 N
MINNESOTANS M IH2 N AH0 S OW1 T AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minnesotan \Minnesotan\ prop. n.
   A resident of Minnesota.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Minnesotan
   n 1: a native or resident of Minnesota [syn: {Minnesotan},
      {Gopher}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top