ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mccully

M AH0 K AH1 L IY0   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mccully-, *mccully*, mccul
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mccully มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mccully*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A complaint has been filed by a Mrs. Martha McCullers.มีเรื่องร้องเรียน โดย คุณนายมาร์ธา แมคคัลเลอส์ The Education of Little Tree (1997)
Good. How about in the case of Owens vs. McCullogh?ดี แล้วกรณ๊ของโอเวนกับแมคคัลโลล่ะ Legally Blonde (2001)
the first time was in 1982, when he faked the suicide death of his first wife marie mccullough, who had the nerve to try to leave him.ครั้งแรกเมื่อปี1982 ในการสร้าง สถานการณ์ฆ่าตัวตายของภรรยาคนแรก มาเรีย แมคคอลล่า ผู้ซึ่งมีความกล้าที่จะทิ้งเขา Out of the Past (2007)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Unlike your simpleton king, his enemies know that it is the true McCullen destiny not simply to supply arms, but to run the wars!สิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจาก กษัตริย์เบาปัญญาของเจ้า, คือศัตรูของเขารู้ว่า แท้จริงแล้วแมคคัลเลนไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอาวุธ แต่เพื่อสร้างสงคราม ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Clan McCullen is far greater and more powerful than any of you could ever imagine.ตระกูลแมคคัลเลนข้ายิ่งใหญ่และทรงอำนาจ ยิ่งกว่าทีพวกเจ้าคิดไว้มากนัก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We are not going to kill you, McCullen.เราไม่ฆ่าเจ้าให้ตายงง่ายๆหรอก แมคคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Captain Hauser, Mr. McCullen requires a signature.ผู้กองฮัสเซอร์ คุณแมคคัลเลนขอให้เซ็นต์ชื่อด้วย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Mr. McCullen is standing by, sir.- คุณ แม็คคัลเลน รอสัญญาณอยู่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Gentlemen, Mr. McCullen,ทุกๆ ท่าน คุณ แม็คคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Looks like McCullen's working an angle he don't want us to catch.ดุเหมือนว่า แม็คคัลเลนจะเล่นตุกติก โดยไม่อยากให้เราจับได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
McCullen gave me orders to kill the Baron if he so much as touched you.แม็คคัลเลน มอบคำสั่งให้ผมฆ่า บารอน ถ้าเค้าแตะต้องคุณมากเกินไป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I have a target in mind, one the French will never forget, as I've never forgotten what they did to Clan McCullen.ฉันมีเป้าหมายอยู่ในใจแล้ว\ รับรองฝรั่งเศสไม่มีวันลืมแน่ เพราะฉันไม่เคยลืมสิ่งที่พวกมันทำไว้กับตระกูล แม็คคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Remember, McCullen had us open the weapons case?จำตอนที่,แมคคัลเลน ให้เราเปิดกระเป๋าอาวุธพวกนั้นได้ไหม? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You're right. McCullen, that son of a bitch.จริงด้วย แม็คคัลเลน, ไอ้พวกปลิ้นปล้อน.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So, McCullen uses NATO to fund his RD and then he steals the warheads back.งั้น,แม็คคัลเลนหลอก นาโต้ให้ออกทุนวิจัย แล้ว เขาก็ขโมยหัวรบกลับไป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
That was for McCullen.ฉันหลอกแมคคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Call McCullen. Tell him we have the 3 warheads.โทรหาแม็คคัลเลน แจ้งว่าเรามีหัวรบสามหัว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
McCullen has something special in mind for you.แม็คคัลเลน มีของพิเศษไว้สำหรับคุณแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
McCullen.แม็คคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Hey, is that McCullen's shadow?- เฮ้ นั้นเงา แม็คคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Okay. McCullen is 180 centimeters tall. His shadow is 46 centimeters.จัดไป แมคคับเลน สูง 180 เซ็น เงาของเขายาว 46 เซ็น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Locating McCullen's base will be like finding a needle in a coal mine.จะหาที่ตั้งของ แม็คคันเลน คงเหมือนงมเข็มในเหมืองถ่านหิน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
McCullen has plans for him!แม็คคับเลน มีแผน สำหรับเขา! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
That McCullen got some gadgets.แม็คคัลเลนมีของเล่นเยอะชะมัด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
There are 2 sides to McCullen's operation, the Sword and the Shield.งานของแม็คคัลเลน มีทั้งหมด 2 ด้านด้วยกัน, กระบี่และก็เกราะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
McCullen is Scottish. Maybe the plane responds to Celtic.ขอคิดก่อน แมคคัลเลนเป็นคนสก็อต บางที่เครื่องอาจใช้คำสั่งภาษาเคลทิค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Hello, Mr. President. Mr. McCullen sends his regards.สวัสดี, ท่านประธานาธิบดี คุณแมคคัลเลน ฝากความระลึกถึงมาน่ะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- We gotta go after Rex and McCullen.เราต้องตามเร็กซ์ กับแมคคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Okay, we got a track on McCullen's sub. He's headed up into the ice pack.โอเค, เจอตำแหน่งเรือดำน้ำของแมคคัลเลนแล้ว เขามุ่งหน้าไปทางกำแพงน้ำแข็ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'm going after McCullen and Rex.ผมกำลังตามแมคคัลเลนกับเร็กซ์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
There's gotta be another way around to Rex and McCullen.เราต้องทางอื่นไปต่อ.. ต้องไล่เร็กซ์กับแมคคัลเลนให้ทัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I've finally taken my place in a long line of McCullens.และในที่สุด.. ฉันก็หนีไม่พ้น ชะตากรรมของตระกูลแมคคัลเลน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
James McCullen is no more. Now you are Destro.เจมส์ แมคคัลเลน ไม่มีตัวตนอีกต่อไป ตอนนี้นายคือ แดสโทร G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The board just brought in mitch mccullen. He's next in line.คณะกรรมการคงให้มิช แมคคัลเลน ขึ้นเป็น เขาเป็นคนต่อไปในแถว London. Of Course (2009)
You better bet that if there's an opening, mitch mccullen is going to grab it.ถ้าตำแหน่งเปิดล่ะก็ เขาจะงับมันทันที London. Of Course (2009)
I had drinks with mitch mccullen.ฉันไปดื่มกับมิช แมคคัลเลน London. Of Course (2009)
Mitch McCullen, Claire Maddox.- มิชท์ แมคคัลเลน, แคลร์ แมดดอกซ์ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The McCulloch boosted my .รถตัดหญ้าแรงเพิ่มอีก.. 40 เปอร์เซ็นต์เลยนะ Peleliu Hills (2010)
Paige McCullers.- เพจ แม็คคอลเลอร์ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Yes, I'm a parent. Nick mccullers.ใช่ ผมเป็นผู้ปกครอง นิค แมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
My daughter is paige mccullers.ลูกสาวของผมชื่อเพจ แมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
Everybody gets a fair chance here, mr. Mccullers.ทุกคนในที่นี้ได้รับสิทธิเท่าเทียวกันครับ คุณแมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
You're in a cafeteria, mr. Mccullers,คุณอยู่ในโรงอาหาร The New Normal (2011)
Today nick mccullers showed up.วันนี้ นิค แม็คคูเวอร์ โผล่มา The New Normal (2011)
Mccullers. From the library board?แม็คคูเวอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการห้องสมุดหรอ? The New Normal (2011)
Is not gonna be bullied by nick mccullers.ไม่ใช่ที่ นิค แมคคูเลอร์จะมาหาเรื่องด้วย The New Normal (2011)
What about nick mccullers?แล้ว นิค แมคคัลเลอร์ล่ะ? The New Normal (2011)
Except mccullers.ยกเว้น แมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
About mr. Mccullers coming to the schoolเกี่ยวกับการที่คุณแมคคอลเลอร์มาที่โรงเรียน The New Normal (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MCCULLA    M AH0 K AH1 L AH0
MCCULLY    M AH0 K AH1 L IY0
MCCULLAH    M AH0 K AH1 L AH0
MCCULLUM    M AH0 K AH1 L AH0 M
MCCULLOH    M AH0 K AH1 L AH0
MCCULLEY    M AH0 K AH1 L IY0
MCCULLER    M AH0 K AH1 L ER0
MCCULLEN    M AH0 K AH1 L AH0 N
MCCULLAR    M AH0 K AH1 L ER0
MCCULLAGH    M AH0 K AH1 L AH0 G
MCCULLOCH    M AH0 K AH1 L AH0 K
MCCULLARS    M AH0 K AH1 L ER0 Z
MCCULLERS    M AH0 K AH1 L ER0 Z
MCCULLOUGH    M AH0 K AH1 L AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
マッカロー[, makkaro-] (n) McCulloch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top