ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyre

M AA0 R T AY1 R   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyre-, *martyre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyred[ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I know enough to be martyred.มากเลย มากพอจะต้องถูกพลีชีพ Body of Lies (2008)
And I won't see you martyred for the sins of others.ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมาน เพื่อคนบาปพวกนั้น We'll Meet Again (2012)
All because of a martyred 15-year-old girl.ทั้งหมดเพราะว่า เด็กสาวอายุ15ปี ผู้ทนทุกข์ทรมาน I Am Anne Frank: Part 1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYRE    M AA0 R T AY1 R
MARTYRED    M AA1 R T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyred    (v) mˈaːtəd (m aa1 t @ d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  martyre /maʀtiʀ/ 
   martyr; female martyr

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  martyre /maʀtiʀ/ 
   martyrdom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top