ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lieutenant,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieutenant,-, *lieutenant,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lieutenant, the wife and the kid... they're getting ready to go down to the station.สารวัตร แล้วภรรยากับเด็ก? ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่สถานี The Lawnmower Man (1992)
Lieutenant, I want you to take your men, sweep every building in town, top to bottom.กวาดทุกอาคาร ในเมืองบนลงล่าง Dante's Peak (1997)
Do you mind if I get dressed first? As a matter of fact, Lieutenant, I do mind if you get dressed first. Let's go, people.ถ้าช้าก็ไม่ต้องนุ่ง เร็วเข้าเรามีงานต้องทำ Event Horizon (1997)
- I see. Lieutenant, I want this room sealed off. Second containment from here on in is off-limits.หมวด สั่งปิดห้องนี้ ห้ามใครเข้าเป็นอันขาด Event Horizon (1997)
No, what I want, Lieutenant, is to survive the next 10 hours.ไม่ผมต้องการทางรอดในอีก 10 ชม. ข้างหน้า Event Horizon (1997)
- Lieutenant, right?/ ใช่ Ladder 49 (2004)
- Lieutenant, guard this gate. - Yes, sir.ผู้หมวด กั้นประตูไว้ ครับ Hotel Rwanda (2004)
The lieutenant, sir, he wants to see the guest list.ผู้หมวดนะครับ เขาต้องการรายชื่อของแขก Hotel Rwanda (2004)
Lieutenant, I mean, really.-ลอยนิ้วมือแฝงเหรอ Lost Son (2004)
Lieutenant, I'm not guessing anymore.ผู้หมวด ผมจะไม่เดาอีกแล้ว Mr. Monk Gets Fired (2004)
Lieutenant, take this piece of garbage downtown.ผู้หมวด ควบคุมตัวคนร้ายไปสิ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Lieutenant, just... go downtown.ไปย่านดาวน์ทาวน์กันเถอะ Mr. Monk Gets Fired (2004)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lieutenant \Lieu*ten"ant\ (l[-u]*t[e^]n"ant), n. [F., fr. lieu
   place + tenant holding, p. pr. of tenir to hold, L. tenere.
   See {Lieu}, and {Tenant}, and cf. {Locum tenens}.]
   1. An officer who supplies the place of a superior in his
    absence; a representative of, or substitute for, another
    in the performance of any duty.
    [1913 Webster]
 
       The lawful magistrate, who is the vicegerent or
       lieutenant of God.          --Abp.
                          Bramhall.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) A commissioned officer in the army, next below a
      captain.
    (b) A commissioned officer in the British navy, in rank
      next below a commander.
    (c) A commissioned officer in the United States navy, in
      rank next below a lieutenant commander.
      [1913 Webster]
 
   Note: Lieutenant is often used, either adjectively or in
      hyphened compounds, to denote an officer, in rank next
      below another, especially when the duties of the higher
      officer may devolve upon the lower one; as, lieutenant
      general, or lieutenant-general; lieutenant colonel, or
      lieutenant-colonel; lieutenant governor, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Deputy lieutenant}, the title of any one of the deputies or
    assistants of the lord lieutenant of a county. [Eng.]
 
   {Lieutenant colonel}, an army officer next in rank above
    major, and below colonel.
 
   {Lieutenant commander}, an officer in the United States navy,
    in rank next below a commander and next above a
    lieutenant.
 
   {Lieutenant general}. See in Vocabulary.
 
   {Lieutenant governor}.
    (a) An officer of a State, being next in rank to the
      governor, and in case of the death or resignation of
      the latter, himself acting as governor. [U. S.]
    (b) A deputy governor acting as the chief civil officer of
      one of several colonies under a governor general.
      [Eng.]
      [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 lieutenant /ljøt(ə)nɑ̃/ 
  lieutenant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top