ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lieferung

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieferung-, *lieferung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieferungsumfang {m}; Lieferumfang {m}; Leistungsumfang {m}scope of supply; scope of service [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Belieferung {f}; Anlieferung {f} | neue Lieferung {f}supply | resupply [Add to Longdo]
Lieferung {f}purveyance [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Auslieferung {f}; Anlieferung {f}; Ablieferung {f}; Zustellung {f} | Lieferungen {pl}delivery | deliveries [Add to Longdo]
Lieferungsumfang {m}scope of supply [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Sendung {f}consignment; shipment [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供出[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] Lieferung, Gewaehrung, Versorgung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Lieferung /liːfəruŋ/ 
   consignment; delivery; purveyance; supply; [Am.] shipment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top