ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lourdes

L AO1 R D Z   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lourdes-, *lourdes*, lourde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lourdes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lourdes*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took the train to Lourdes.ฉันขึ้นรถไฟไปที่ลูร์ด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I don't know. Lourdes, did you think he was good-looking?ไม่รู้สิน่ะ ลอร์เดส เธอว่าเขาหล่อมั้ยล่ะ Prisoner of War (2011)
Lourdes, tell Tom what you told me.ฉันต้องคุยกับคุณ Mutiny (2011)
You've helped out a lot of people, Lourdes.เธอช่วยผู้คนมามากมายนะลอร์เดส Eight Hours (2011)
Lourdes, come with me.Lourdes, komm mit! Black Orpheus (1959)
July, pilgrims see vision of General de Gaulle at Lourdes.Juli, Pilger sehen eine Vision von General de Gaulle in Lourdes. Pulp (1972)
Lurdes...- Lourdes Who Can Kill a Child? (1976)
Ah, Lurdes...Ahh... Lourdes. Who Can Kill a Child? (1976)
I'm gonna give him one more year and then I'm going to Lourdes.Ich geb ihm noch ein Jahr, und dann geh ich nach Lourdes. Annie Hall (1977)
- To Lourdes.- Nach Lourdes. Rapture (1979)
"If it wasn't for you, I would perhaps be at Lourdes, utterly hysterical.Wenn du nicht gewesen wärst, könnte es gut sein, dass ich jetzt schon in Lourdes wäre, völlig hysterisch. Rapture (1979)
Maybe we can take her to Lourdes.Man könnte mit ihr nach Lourdes fahren. The Umbrella Coup (1980)
Lourdes and the Vatican.Lourdes und der Vatikan. L'Africain (1983)
People go there to get healed. Yeah. How do you know?Leute lassen sich dort heilen, wie in Lourdes? The Prophecies (1989)
To and fro.Lourdes! My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
It's intense.Das Wunder von Lourdes. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
If that happens, I'll ask for a transfer to Lourdes.Dann lass ich mich nach Lourdes versetzen! My New Partner at the Races (1990)
Beats a trip to Lourdes.Besser als eine Reise nach Lourdes. Episode #2.3 (1990)
- Telephone.Es ist Lourdes. Slacker (1990)
- Great. Lourdes will be here end of next week.Lourdes wird Ende nächster Woche herkommen. Slacker (1990)
Lourdes, this dude and my brother, man, are the only reasons I made it.Lourdes, dieser Kerl hier und mein Bruder, Mann... sind der Grund, dass ich es geschafft habe. American Me (1992)
Man, I was sick for a week.Mann, ich war eine Woche krank. Soll ich dir sagen, was mich Lourdes gefragt hat? American Me (1992)
The Virgin Mary of Lourdes.Die Jungfrau von Lourdes...bitte. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
- That's right. Joking aside, we're having a collection. See if we can send him to Lourdes.Wir sammeln, um ihn nach Lourdes zu schicken. Raining Stones (1993)
Did you hear about the kid from Liverpool in the bloody wheelchair they took to Lourdes?Da war doch der LiverpooIer, den sie im rollstuhl nach Lourdes brachten. Raining Stones (1993)
It does for us what Lourdes does for humpbacks and cripples.Es ist für uns, was Lourdes für die Buckligen und Krüppel ist. Casino (1995)
Well, Father Mulligan should be back from Lourdes... fairly soon, so then I'll be off.Vater Mulligan kommt sicher bald aus Lourdes zurück, dann bin ich weg. Waking Ned Devine (1998)
Lourdes, Marpingen, Fátima.Lourdes, Marpingen, Fátima. Anamnesis (1998)
I'll have me own someday. If I have to crawl to Lourdes on me two bended knees.Und wenn ich auf Knien nach Lourdes kriechen muss. Angela's Ashes (1999)
house representative and mayor of Lourdes, president of the UDF caucus in Parliament, who tells us... with the help of very nice photos.Dem Abgeordneten und Bürgermeister von Lourdes, dem Fraktionsvorsitzenden der UDF in der Nationalversammlung. Douste-Blazy erklärt uns also mit sehr schönen Fotos... La sociologie est un sport de combat (2001)
Take that up with my physician Dr. Loords... the best doctor in Germany!Sag das meinem Arzt, Dr. Lourdes, dem besten Arzt in Deutschland! The Saddest Music in the World (2003)
Couple number 9, Tino and Lourdes Martel.Das Paar mit der Nummer neun, Tino und Lourdes Martel. Dirty Dancing: Havana Nights (2004)
It doesn't only happen in Lourdes!Das gibt's nicht nur in Lourdes. A Very Long Engagement (2004)
And she's sending me some holy water from Lourdes, God bless her soul, for my arthritis.Sie macht da Urlaub und schickt mir etwas Weihwasser aus Lourdes für meine Arthritis. Strange Bedfellows (2004)
Like Lourdes Azcona from 302 not very pretty, but she's blondeWie Lourdes Azcona aus 302... nicht besonders hübsch, aber sie ist blond. Duck Season (2004)
Lourdes Machado Parra...- Lourdes Machado Parra... Jorge Mateo Nieto... Dark Blue Almost Black (2006)
Julia Lord is in the hospital...Julia Lourd ist im Krankenhaus. Light My Fire (2006)
Miss Lord we gonna get started.Miss Lourd, wir werden anfangen. Light My Fire (2006)
My name is Bette Porter, I'm filling in for Julia Lord.Ich bin Bette Porter. Ich vertrete Julia LourdLight My Fire (2006)
Miss Lord here has been very patient.Miss Lourd hier war sehr geduldig. Miss... Light My Fire (2006)
Miss Lord, Miss Porter whatever your name is... is this something you want your child to have the option of seeing?Miss Lourd, Miss Porter, wie immer Sie heißen, soll Ihr Kind die Wahl haben, dies zu sehen? Light My Fire (2006)
Did you know the Catholic Church keeps a doctor at Lourdes? He hears the same thing every day.Die katholische Kirche in Lourdes beschäftigt einen Arzt. House vs. God (2006)
In a few weeks time, I shall be leading a pilgrimage to Lourdes.In Kürze pilgere ich mit einigen Gläubigen nach Lourdes. The Diving Bell and the Butterfly (2007)
Lourdes?Lourdes? The Diving Bell and the Butterfly (2007)
- I've been to Lourdes.Ich war schon einmal in Lourdes. The Diving Bell and the Butterfly (2007)
Lourdes is not the right place for a dirty week-end.- Nein? In Lourdes verbringt man kein heißes Wochenende. The Diving Bell and the Butterfly (2007)
And you'll learn to say Lourdes.Dann können Sie Lourdes sagen. The Diving Bell and the Butterfly (2007)
This is Lourdes Melee.Hier spricht Lourdes Malay, ich bin Mitglied des Sicherheitsrats. Bad Guys (2007)
Like that hot dancer Madonna used to have Lourdes.Wie diesen heißen Tänzer den Madonna genommen hat um Lourdes zu zeugen. The Baby Show (2007)
I took the train to Lourdes.Ich nahm den Zug nach Lourdes. The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
กาบ[n.] (kāp) EN: shell   FR: palourde [f] ; clam [m]
ความหนัก[n.] (khwām nak) FR: lourdeur [f] ; pesanteur [f]
ความหนักขึ้น[n. exp.] (khwām nak kheun) FR: alourdissement [m]
โลหะหนัก[n. exp.] (lōha nak) EN: heavy metal   FR: métal lourd [m]
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; important ; weighty ; toilsome ; hard   FR: lourd ; pesant ; alourdi ; dur
หนักขึ้น[v.] (nakkheun) FR: s'alourdir ; s'aggraver
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery   FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward   FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
อบอ้าว[adj.] (op-āo) EN: muggy   FR: moite ; chaud et humide ; lourd ; étouffant
ร้อนชื้น [adj.] (røn cheūn) EN: muggy ; warm and humid   FR: lourd ; chaud et humide
รถบรรทุก [n.] (rotbanthuk) EN: lorry ; truck (Am.) ; freight car ; van   FR: camion [m] ; poids lourd [m]
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor   FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
ทำให้หนักขึ้น[v. exp.] (thamhai nak kheun) FR: alourdir
โทษหนัก[n. exp.] (thōt nak) EN: heavy punishment ; heavy penalty   FR: peine lourde [f]
โทษร้ายแรง[n. exp.] (thōt rāiraēng) EN: heavy penalty   FR: peine lourde [f]
ถ่วง[v.] (thūang) EN: load ; weight   FR: alourdir ; charger ; attacher un poids (à qqch)
อุตสาหกรรมหนัก[n. exp.] (utsāhakam nak) EN: heavy industry   FR: industrie lourde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOURDES L AO1 R D Z
PLOURDE P L AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lourdes (n) lˈuːrədz (l uu1 r @ d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
lourd(adj) หนัก เช่น L'utilisation des bâtons n'est pas nécessaire car la poussée est moins forte qu'avec un sac lourd au dos., See also: S. lourde, A. léger, légère ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top