ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liebert

L IY1 B ER0 T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liebert-, *liebert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา liebert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *liebert*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can well imagine, my dear Tintin, that the inmates of this floating coffin jumped ship at the first opportunity...Wo ist denn die Besatzung? -Die sind alle abgehauen. Es ist nur verständlich, mein lieberTim, wenn die Insassen dieses schwimmenden Sarges bei der ersten Gelegenheit von Bord gehen. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
It was the least I could do, my dear Tintin - it's so kind of you to have come all this way to hear me sing!Sie haben uns sehr geholfen. Mein lieberTim, das wardoch überhaupt nicht der Rede Wert. Es ist überaus nett, dass Sie mich mal wieder besuchen. Tintin et les oranges bleues (1964)
Dear Tom, just imagine, Eva Evers invited me on a river trip along the Isar.(Tony) LieberTom, Eva Ewers hat mich heute zu einer Floßfahrt mitgenommen. Buddenbrooks (2008)
Can you explain love and how I can be 'lover'd'?Kannst Du mir Liebe erklären und wie ich geliebert werden kann? Mary and Max (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBERT    L IY1 B ER0 T
KLIEBERT    K L IY1 B ER0 T
LIEBERTHAL    L IY1 B ER0 TH AO2 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top