ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lieberman

L IY1 B ER0 M AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lieberman-, *lieberman*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Century City and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging.เซ็นจูรีซิตี และลีเบอร์มันรีเสิร์ชเวิลด์ไวด์ ทำการวิจัยเรื่องการเซ้าซี้ของเด็ก The Corporation (2003)
I don't even know how to say half the words in this prayer book that's named for lieberman's wife.ฉันไม่เคยรู้เลย ทำไงให้พูดแค่ครึ่งนึงในสมุดสวด นั้นชื่อสำหรับเมียของไลเบอร์แมน Seder Anything (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEBERMAN    L IY1 B ER0 M AH0 N
LIEBERMANN    L IY1 B ER0 M AH0 N
LIEBERMAN'S    L IY1 B ER0 M AH0 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top