Search result for

kurt

(29 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kurt-, *kurt*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Kurt.เฮ้ เคิร์ท Sadie Hawkins (2013)
Where's Kurt these days? I haven't seen him for ages.เคิร์ท หายไปไหนเหรอคะ หนูไม่เห็นเค้ามานานมากแล้วล่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Who's Kurt?- เคิร์ทไหนเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Meet Charles Kurtwood Shayes.เชิญพบกับ ชาร์ลส์ เคิร์ทวูดส์ ชเยส Look What He Dug Up This Time (2009)
It's like Colonel Kurtz holed up in his jungle.เหมือนกับหนังครูซสงครามกลางเมือง หลบซ่อนตัวแอบดักซุ่ม Better Call Saul (2009)
Making some new friends, Kurt?หาเพื่อนใหม่เหรอ เคิร์ท? Pilot (2009)
I'm Kurt Hummel, and I'll be singing "Mr. Cellophane."หวัดดีฮะ ผมเคิร์ท ฮัมเมล และผมจะร้อง "คุณกระดาษแก้ว" Pilot (2009)
Morning, Kurt.อรุณสวัสดิ์ เคิร์ท Showmance (2009)
Damn, kurt, this car is fly.ให้ตายเหอะ เคิร์ท รถนี่สุดยอด Acafellas (2009)
You know, want to hang out? Kurt: come over. it's liza minnelli week on amc!ไม่ได้หรอก AMC มีหนังของลิซ่า มินเนลลี่ Acafellas (2009)
But kurt...แต่ เคิร์ท... Acafellas (2009)
Kurt is sweet to me, and he likes who i am, And i like how i feel when i'm with him.เคิร์ทดีกับฉัน เขาชอบที่ตัวฉันเป็น ฉันรู้สึกดี เวลาอยู่กับเขา Acafellas (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
KURT    K ER1 T
KURTH    K ER1 TH
KURTZ    K ER1 T S
KURTIS    K ER1 T IH2 S
KURTZMAN    K ER1 T S M AH0 N
KURTENBACH    K ER1 T AH0 N B AA0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurtisane {f}courtesan [Add to Longdo]
Kurtosis {f}; Wölbung {f}kurtosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尖度[せんど, sendo] (n) kurtosis (statistics) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库尔特・瓦尔德海姆[Kù ěr tè, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄊㄜˋ· Wa3 er3 de2 hai3 mu3, / ] Kurt Waldheim (1918-2007), Austrian diplomat and politician, Secretary-General of UN 1972-1981, President of Austria 1986-1992 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 caterpillar
 
 1. tırtıl, kurt
 2. çelik zincirle işleyen traktör
 3. (bh) bu traktörlerin bir markası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dog
 
 1. köpek, it
 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan
 3. bu hayvanların erkeği
 4. (k.dili.) herif, adam
 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey
 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet
 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın
 8. mandal
 9. den palamar gözü
 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması
 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik
 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi
 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok
 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grub
 
 1. tırtıl, sürfe, kurt
 2. bıkıp usanmadan çalışan kimse
 3. (argo) yiyecek. grubby kirli, pis, düzensiz
 4. kurtlu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 infestation
 
 1. istila (bit, kurt)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maggot
 
 1. sürfe, kurt, kurtçuk, sinek kurdu, peynir kurdu
 2. (eski) delice arzu, merak, sevda. woodboring maggot ağaç kurdu. maggoty kurtlu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wolf
 
 1. (çoğ.) wolves) kurt, (zool.) Canis lupus
 2. yırtıcı ve vahşi adam
 3. (biyol.) kurt, kurtçuk
 4. (müz.) sazlarda kusurlu titreşimden meydana gelen akortsuzluk
 5. (argo) zampara, kurt
 6. (k. dili) kurt gibi yemek
 7. bir hamlede yiyip yutmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 worm
 
 1. kurt, solucan, askarit
 2. aşağılık kimse, pısırık kimse
 3. (anat.) apandis
 4. vidanın helezoni kısmı
 5. helezon dişlisi, sarmal sonsuz vida
 6. helezoni boru
 7. (çoğ.) bağırsak solucanı hastalığı. worm eel mırmır balığı, (zool.) Echulus myrus. worm fence yılankavi çit. worm gear sonsuz vida dişlisi. worm wheel sonsuz vida çarkı. The worm will turn. Fazla üstüne varılınca en pısırık kimse bile ifrit kesilir.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top