หรือคุณหมายถึง kloß?
Search result for

kloss

(118 entries)
(0.7199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kloss-, *kloss*, klos
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kloss มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kloss*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrophis Klossiงูฝักมะรุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nope.- Ist doch zwecklosMcLintock! (1963)
- It's a Klosterhaus, a retirement/monastic retreat home for Wesen.ที่นี่คืออะไร มันเรียกว่าโคสเตอร์ฮัส เป็นบ้านที่ให้พวกเวสเซ่นที่เกษียณหรือรักสันโดษมาอยู่น่ะ Tarantella (2012)
The last royal standing. Yeah, that's him. Name's Ned Klosterman.ราชวงศ์คนสุดท้าย ใช่แล้ว นั่นเขา เขาชื่อ เน็ด คลอสเตอร์แมน A Dish Best Served Cold (2013)
Didn't Klosterman and his wife have dinner for their anniversary?คลอสเตอร์แมนกับภรรยาของเขา ไปทานอาหารเย็นกันเพื่อฉลองวันครบรอบกันใช่มั้ย? A Dish Best Served Cold (2013)
We should call Mrs. Klosterman.เราน่าจะโทรหาคุณนายคลอสเตอร์แมนนะ A Dish Best Served Cold (2013)
Mrs. Klosterman, sorry to bother you.คุณนายคลอสเตอร์แมนครับ ขอโทษที่รบกวน A Dish Best Served Cold (2013)
We need a list of your employees, and we need to know what Stephanie Robinson and Ned Klosterman ordered.เราอยากได้รายชื่อ ของลูกจ้างคุณ และเราก็อยากรู้ว่า สเตฟานี่ โรบินสัน กับเน็ต คลอสเตอร์แมน สั่งเมนูอะไร A Dish Best Served Cold (2013)
Klosterman had osso buco,คลอสเตอร์แมนสั่งสตูเนื้อสไตล์ อิตาเลี่ยน A Dish Best Served Cold (2013)
And Klosterman's wife didn't recognize any of these names.และภรรยาคลอสเตอร์แมนก็ไม่ รู้จักใครในรายชื่อนี้เลย A Dish Best Served Cold (2013)
All right, do you know Ned Klosterman or Stephanie Robinson?แล้วนายรู้จักเน็ด คลอสเตอร์แมน หรือสเตฟานี่โรบินสันมั้ย? A Dish Best Served Cold (2013)
Not until you confess to murdering Klosterman, Robinson, and Leoni.ไม่จนกว่าคุณจะสารภาพ การฆาตรกรรมคลอสเตอร์แมน, โรบินสันและเลโอนี่ A Dish Best Served Cold (2013)
Useless.ZwecklosStar Trek V: The Final Frontier (1989)
... Blacklosteverything. But to this day, he still remains a faithful servant.แบล็ก สูญเสียทุกอย่าง แต่วันนี้... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Why don't you be janitors then.- Dann solltet ihr mit den Fähigkeiten... in ein Kloster gehen. - Oh, warten Sie. Knockabout (1979)
- I find this rather tasteless.- Ich finde das geschmacklosTerror Express (1980)
So I gave up my plan with the convent and went hooking instead.Da gab ich den Plan mit dem Kloster auf und ging stattdessen auf den Strich. Terror Express (1980)
That from the nunnery Of thy chaste breast and quiet mindFlieh aus der Klosterruh, Von keuschem Busen, stillem Sinn The Medal (1980)
It's stupid and in bad taste.Das ist schon geschmacklos und dumm. The Conductor (1980)
Don't try to escape.Flüchten ist zwecklos, alle Vögel sind da. The King and the Mockingbird (1980)
I think we're chasing our tails.Ich denke, das ist zwecklosAltered States (1980)
Forward observers in a monastery right here.Vorgeschobene Beobachter in einem Kloster, da. The Big Red One (1980)
A woman in a monastery?Eine Frau in einem Kloster? The Big Red One (1980)
He dressed up like Frankenstein.Die kam gerade frisch von der Klosterschule. Da hat er sich verkleidet als Frankensteins Monster. The Taming of the Scoundrel (1980)
It´s useless to wait:Es ist zwecklos, zu warten. The Last Metro (1980)
After following Petain to Germany... he reaches Spain via a series of monasteries.Kurze Zeit kämpft er mit den Truppen Pétains. Später versteckt er sich in Klostern und erreicht Spanien. The Last Metro (1980)
It is useless to resist.Widerstand ist zwecklosStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Additional anagrams, and acrostics are fanciful.Anagramme, Akrosticha und Quersummen sind zwecklosThe Falls (1980)
Recycle your hook.- ZwecklosThe Final Countdown (1980)
Well, that does seem to be rather fruitless.Gern. Aber das scheint mir zwecklosHopscotch (1980)
Forget about the oranges... There's no visits allowed.- Eins vorweg, die Orangen sind zwecklosOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- The Monastery of Agios Defanos.- Warte, hier steht's. Im "Kloster von Agios Stephanos". On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
And taste, sir.Und geschmacklos, Sir. Private Benjamin (1980)
This hemo-gauge and that exercise... was invented in a monastery by a couple of Tibetan monks.Dieser Blutdruckmesser und diese Übung wurden von tibetanischen Mönchen in einem Kloster erfunden. Smokey and the Bandit II (1980)
Maybe use some different kind of refrigerator or toilet or something.Sie benutzen höchstens andere Kühlschränke oder KlosPermanent Vacation (1980)
Oh, I think I'm going to enter the convent.Oh, ich glaube, ich werde ins Kloster gehen. The Lumberjack (1981)
Here he is in the state where there's top-notch corruption and he's stuck with the county toilets.In diesem Staat der Korruption, muss er sich um öffentliche Klos kümmern. Body Heat (1981)
It's useless!Es ist zwecklosDas Boot (1981)
He's been locked up for six years in that monastery. He don't know what he's doing. I don't think both of his paddles are in the water.Nach 6 Jahren im Kloster fliegt er abends ums Haus, um Körner zu picken. The Cannonball Run (1981)
Well, if that's true, that's very distasteful... but they have not been restored to life.Wenn das wahr ist, ist das sehr geschmacklos. Aber sie sind nicht wieder lebendig geworden. Dead & Buried (1981)
There's no need to go there now.Zwecklos, jetzt hinzugehen. Diva (1981)
They were bought by a priest, and he passed them on to a monastery in ItalyEin Priester hat sie gekauft und dann einem Kloster in Italien übergeben - Subi... The Final Conflict (1981)
The monastery of San Benedetto.Das Kloster von San Benedetto. The Final Conflict (1981)
But I've watched him now for 27 years, ever since his father came to our monastery to seek help in destroying him.Aber ich habe ihn 27 Jahre beobachtet, seit sein Vater in unser Kloster kam und um Hilfe dabei bat, ihn zu vernichten. The Final Conflict (1981)
Only Kristatos would make an abandoned monastery his personal retreat.Nur Kristatos würde ein verlassenes Kloster zum Stützpunkt wählen. For Your Eyes Only (1981)
Your Majesty, I was raised in a convent.Ich bin im Kloster aufgewachsen. History of the World: Part I (1981)
God has brought you to our convent school so that you can see the error of your ways.Gott hat dich in unsere Klosterschule gebracht, damit du deine Fehler einsiehst. Mommie Dearest (1981)
When you flushed the toilet, the window in the sitting room cracked.Als Sie die Klospülung benutzt haben, ist das Fenster im Wohnzimmer gesprungen. The Nesting (1981)
Tell my father we're going to see the nuns.Mein Vater denkt, ich hätte das Kloster besucht! The Skin (1981)
I wanted to discuss with you the redistribution of our parts in this fundamentally vulgar structure, the triangle.Ich wollte mit Ihnen über die Neuverteilung unserer Rollen reden, in diesem fundamental geschmacklosen Gebilde: dem Dreieck. Possession (1981)
And you'd better know that if you don't obey, I'II put you in a convent of the highest security.Und bist du nicht willig, da stecke ich dich in ein streng bewachtes Kloster. Oslinaya shkura (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
KLOS    K L AA1 S
KLOSE    K L OW1 Z
KLOSS    K L AO1 S
MIKLOS    M IY1 K L OW0 S
KLOSTER    K L AO1 S T ER0
KLOSSNER    K L AA1 S N ER0
STOKLOSA    S T AH0 K L OW1 S AH0
KLOSOWSKI    K L AH0 S AO1 F S K IY0
KLOSINSKI    K L AH0 S IH1 N S K IY0
KLOSTERMAN    K L AA1 S T ER0 M AH0 N
KLOSTERMANN    K L AA1 S T ER0 M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtei {f}; Klosterkirche {f} [relig.]abbey [Add to Longdo]
Dominikanerkloster {n}Dominican monastery [Add to Longdo]
Frauenkloster {n}; Nonnenkloster {n} | Frauenklöster {pl}; Nonnenklöster {pl}nunnery | nunneries [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeit {f}cheesiness [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeit {f}insipidity [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeit {f}tastelessness [Add to Longdo]
Geschmacklosigkeiten {pl}insipidness [Add to Longdo]
Klostergebäude {n}monastic building [Add to Longdo]
Klosterkirche {f}minster [Add to Longdo]
Klosettbecken {n}closetbowl [Add to Longdo]
Klosettdeckel {m}lavatory lid [Add to Longdo]
Klosettpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Kloster {n} | Klöster {pl}monastery | monasteries [Add to Longdo]
Kloster {m}cloister [Add to Longdo]
Kloster {n} | Klöster {pl} | ins Kloster gehenconvent | convents | to enter a convent [Add to Longdo]
in einem Kloster lebend; klösterlich; abgeschieden {adj}cloistered [Add to Longdo]
Klosterbruder {m}; Mönch {m} | Klosterbrüder {pl}; Mönche {pl}; Mönchkloster {n}friar | friars [Add to Longdo]
Klosterleben {n}monastic life [Add to Longdo]
Klosterschule {f}convent school [Add to Longdo]
Nonne {f}; Klosterfrau {f}nun [Add to Longdo]
Nonnenkloster {n} | Nonnenklöster {pl}nunnery | nunneries [Add to Longdo]
Nonnenkloster {n}convent of nuns [Add to Longdo]
Nutzlosigkeit {f}; Zwecklosigkeit {f}uselessness [Add to Longdo]
Wasserklosett {n}; Klosett {n}water closet; closet [Add to Longdo]
Wasserklosetts {n}water closets [Add to Longdo]
Zimmerdecke {f}; Decke {f} | Zimmerdecken {pl}; Decken {pl} | abgehängte Decke | begehbare Decke | drucklose Decke | eingezogene Decke | eine Zimmerdecke einziehen | (Zimmerdecke) verputzen; gipsen; täfeln; verschalenceiling | ceilings | suspended ceiling | accessible ceiling | non-pressurized ceiling | false ceiling | to ceil | to ceil [Add to Longdo]
Zwecklosigkeit {f}futileness [Add to Longdo]
Zwecklosigkeit {f}purposelessness [Add to Longdo]
flach; geschmacklos {adj}flat [Add to Longdo]
geschmackloscheesy [Add to Longdo]
geschmackloschintzy [Add to Longdo]
geschmacklosflavorless [Am.]; flavourless [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklos; unschmackhaft; fade {adj} | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless [Add to Longdo]
geschmacklosflavourless [Add to Longdo]
geschmacklosin bad taste [Add to Longdo]
geschmacklosinelegant [Add to Longdo]
geschmacklos {adv}inelegantly [Add to Longdo]
geschmacklos; heruntergekommen; billig {adj}tacky [Add to Longdo]
geschmacklos {adv}tastelessly [Add to Longdo]
geschmacklos {adj}unflavored [Am.]; unflavoured [Br.] [Add to Longdo]
glücklos {adj}luckless [Add to Longdo]
kahl; schmucklos; nüchtern; dürftig; armselig {adj}bald [Add to Longdo]
kitschig; billig; geschmacklos {adj} | kitschiger; billiger; geschmackloser | am kitschigsten; am billigsten; am geschmacklosestentawdry | tawdrier | tawdriest [Add to Longdo]
kritiklos {adj} | etw. kritiklos hinnehmenuncritical | to accept sth. without criticism [Add to Longdo]
nutzlos; unnütz; zwecklos {adj} | nutzloser | am nutzlosestenuseless | more useless | most useless [Add to Longdo]
schmucklosunadorned [Add to Longdo]
schmucklosundecorated [Add to Longdo]
schmucklosunembellished [Add to Longdo]
schmucklosungarnished [Add to Longdo]
schmucklosunornamental [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
僧院[そういん, souin] Kloster, Tempel [Add to Longdo]
尼寺[あまでら, amadera] Nonnenkloster [Add to Longdo]
握り飯[にぎりめし, nigirimeshi] Reiskloss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kloß [kloːs] (n) , s.(m )
     lump
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top