Search result for

kitch

(92 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kitch-, *kitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitchen[N] ครัว, See also: ห้องครัว, การครัว, Syn. cuisine
kitchenette[N] ห้องครัวเล็กๆ
kitchenware[N] เครื่องครัว, See also: เครื่องใช้ในครัว, Syn. kitchen utensils
kitchen garden[N] สวนครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kitchen(คิช'เชิน) n. ครัว,ห้องครัว,เครื่องครัว,adj. เกี่ยวกับครัว, (ภาษา) ชั้นต่ำ
kitchen garden() สวนครัว., See also: kitchen gardener n.
kitchen utensils =kitchen(ดู)
kitchenware(คิช'เชินแวร์) n. เครื่องครัว,เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว,หม้อข้าว,หม้อแกง

English-Thai: Nontri Dictionary
kitchen(n) ครัว,ห้องครัว
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว
kitchenware(n) เครื่องครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kitchen cabinetคณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kitchen-sink dramaละครก้นครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kitchen Activitiesงานครัว [การแพทย์]
Kitchen utensils ; Kitchen appliancesเครื่องใช้ในครัว [TU Subject Heading]
Kitchen utensils industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัว [TU Subject Heading]
Kitchen Waste ของเสียครัว
ของเสียจากห้องครัว โดยมากจะเป็นเศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Kitchensครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To show me lily's poliform kitchen?/ เพื่อโชว์ผมว่าสเนห์ปลายจวักของลิลี่เก่งแค่ไหนอะเหรอ Chuck in Real Life (2008)
You got changed all by yourself... in the middle of the kitchen for like an hour.อย่าห่วงเลย. เธอเปลี่ยนชุดของเธอเอง... Committed (2008)
Kitchen's clear.ครัวปกติ Emancipation (2008)
I'll check for toxins in the kitchen.ฉันจะตรวจหาสารพิษในครัว Last Resort (2008)
I was able to smuggle it out of the palace kitchens.ข้าสามารถลักลอบเอามันออกมาจาครัวราวังได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't work in the kitchen with a baby.เธอไม่สามารถทำงานในครัวได้ ถ้ามีเด็กอยู่ด้วย Baby and I (2008)
- It was in the kitchen.-มันก็อยู่ในครัวไง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Oh, the kitchen?-อ้อ, ครัวอย่างนั้นหรอ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I mean I have never even seen the kitchen...ฉันว่าฉันไม่เคยเห็นห้องครัว The Secret of Moonacre (2008)
It appears...my power's out here... are not they're in the kitchen...มันเริ่มขึ้นแล้ว.. พลังของฉัน ข้างนอกนั่น ไม่ใช่ในครัว The Secret of Moonacre (2008)
Yeah,i'm gonna got to the kitchen. Why don't you stay with the guests?ไม่ต้องตกใจ ฉันไม่รู้เธอคิดยังไง The Eye (2008)
She worked in your grandfather's kitchen.เธอทำงานเป็นแม่ครัวให้ปู่คุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kitchAmerican kitchens are much bigger than Japanese ones.
kitchAt that shop they deal in kitchen utensils.
kitchChase the cat from the kitchen.
kitchClean up the kitchen.
kitchDoes she work in the kitchen?
kitchDon't bring that dirty dog thorough the kitchen.
kitchDon't enter at the kitchen door.
kitchDon't forget to bring kitchen utensils such as knives and cooking pots.
kitchDon't forget to sweep the kitchen clean.
kitchDon't you smell something burning in the kitchen?
kitchEver since she fell in the kitchen, she hasn't been all there.
kitchEverybody washed in the kitchen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนครัว[N] kitchen garden
สวนครัว[N] kitchen garden, Example: คนไทยนิยมทำสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวก และเป็นการประหยัด, Count unit: สวน, แปลง, Thai definition: การเพาะปลูกพืชปรุงอาหารไว้หลังบ้าน
เครื่องครัว[N] kitchen utensil, See also: kitchen equipment, kitchen ware, Example: เขาผ่านครัวใหญ่ที่มีเครื่องครัวครบครัน, Thai definition: เครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร
เรือนไฟ[N] kitchen, See also: lantern, Syn. ครัว, Example: แม่เฒ่าย่ำฟากกลับเข้าไปเรือนไฟ, Thai definition: ครัวสำหรับหุงต้มอาหาร
ท้ายครัว[N] kitchen, Syn. ในครัว, Example: ครั้นเบื่อจากการเป็นเด็กเสิร์ฟ เขามักเลี่ยงไปที่ท้ายครัว
ครัว[N] kitchen, See also: kitchenette, Syn. ห้องครัว, Example: บ้านจัดสรรสมัยใหม่แทบจะไม่มีพื้นที่สำหรับครัว, Count unit: ครัว, Thai definition: บริเวณสำหรับทำกับข้าวของกิน
ครัวไฟ[N] kitchen, Syn. ครัว, ห้องครัว, Count unit: ครัว, หลัง, Thai definition: บริเวณสำหรับทำกับข้าวของกิน
การครัว[N] kitch-work, See also: cookery, Example: ฝ่ายการครัวได้จัดอาหารออกมาเลี้ยงต้อนรับ
ห้องครัว[N] kitchen, Syn. ครัว, Example: บ้านที่พ่ออยู่เป็นบ้านเช่าชั้นเดียวมีห้องครัวแยกต่างหาก, Count unit: ห้อง
ห้องครัว[N] kitchen, Example: บ้านที่พ่ออยู่เป็นบ้านเช่าชั้นเดียวมีห้องครัวแยกต่างหาก, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่สำหรับประกอบอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองน้ำใช้ครัว[n. exp.] (føngnām chai khrūa) EN: kitchen sponge   FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lāng jān) EN: kitchen sponge   FR: éponge à vaisselle [f]
ห้องครัว[n.] (hǿng khrūa) EN: kitchen   FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
ครัว[n.] (khrūa) EN: kitchen ; kitchenett   FR: cuisine [f]
ครัวไฟ[n.] (khrūafai) EN: kitchen   
พ่อครัว[n. exp.] (phøkhrūa) EN: master of the kitchen ; cook ; chef ; chef de cuisine   FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
โรงครัว[n. exp.] (rōng khrūa) EN: large kitchen   
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]
สวนครัว[n. exp.] (sūankhrūa) EN: kitchen garden   FR: potager [m] ; jardin potager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KITCH    K IH1 CH
KITCHIN    K IH1 CH IH2 N
KITCHEN    K IH1 CH AH0 N
KITCHEL    K IH1 CH AH0 L
KITCHELL    K IH1 CH AH0 L
KITCHING    K IH1 CH IH0 NG
KITCHENS    K IH1 CH AH0 N Z
KITCHEN'S    K IH1 CH AH0 N Z
KITCHENER    K IH1 CH AH0 N ER0
KITCHINGS    K IH1 CH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kitchen    (n) (k i1 ch i n)
kitchens    (n) (k i1 ch i n z)
kitchenette    (n) (k i2 ch i n e1 t)
kitchenettes    (n) (k i2 ch i n e1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厨房[chú fáng, ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ, / ] kitchen, #4,489 [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, / ] kitchen, #7,336 [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] kitchen stove; furnace, #7,772 [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] kitchen, #18,953 [Add to Longdo]
洗碗池[xǐ wǎn chí, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄔˊ, ] kitchen sink [Add to Longdo]
流理台[liú lǐ tái, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ ㄊㄞˊ, ] kitchen counter; drainer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こちょこちょ;コチョコチョ[, kochokocho ; kochokocho] (adv,adv-to,vs) (on-mim) coochy-coo; hitchy-koo; kitchy-koo (tickling sound) [Add to Longdo]
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen [Add to Longdo]
オープンキッチン[, o-punkicchin] (n) open kitchen [Add to Longdo]
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei [Add to Longdo]
キチンのサイクル[, kichin no saikuru] (n) Kitchin cycle [Add to Longdo]
キッチン(P);キチン[, kicchin (P); kichin] (n) (1) kitchen; (2) (キチン only) chitin; (P) [Add to Longdo]
キッチンウエア[, kicchin'uea] (n) kitchenware [Add to Longdo]
キッチンキャビネット[, kicchinkyabinetto] (n) kitchen cabinet [Add to Longdo]
キッチンドリンカー[, kicchindorinka-] (n) kitchen drinker [Add to Longdo]
キッチンプログラマー[, kicchinpurogurama-] (n) kitchen programmer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top