Search result for

jun

(193 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jun-, *jun*
Possible hiragana form: じゅん
English-Thai: Longdo Dictionary
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, S. drug addict, junkie,
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
June[N] เดือนมิถุนายน
June[N] มิถุนายน
junk[VT] กำจัด, See also: ทิ้ง, ขว้างทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discard, ditch, jettison, Ant. retain, keep
junk[N] เศษของที่ไม่ใช้แล้ว, See also: เศษขยะ, Syn. rubbish, refuse, litter
junk[N] เรือสำเภา, See also: เรือเดินทะเลของจีน
junky[ADJ] ที่ไร้ค่า
junta[N] รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ
junto[N] กลุ่มที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. cabal
Juneau[N] ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา
jungle[N] ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง, See also: กองระเกะระกะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juncaceous(จังเค'เชิส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล rush
junco(จัง'โค) n. นกfinchตัวเล็ก ๆ, Syn. snowbird
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,หัวต่อ,ชุมทาง,ที่,บรรจบ,จุดประสาน,สิ่งเชื่อมต่อ.
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
june(จูน) n. มิถุนายน
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
jungly(จัง'กลี) adj. คล้ายป่าทึบ

English-Thai: Nontri Dictionary
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
June(n) เดือนมิถุนายน
jungle(n) ป่า,พง,ป่าทึบ
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย
junior(adj) อ่อนกว่า,อายุน้อยกว่า,รอง
junior(n) นักศึกษาปีที่ 3
junior(n) เด็ก,ผู้อายุน้อยกว่า,รอง
junk(n) เรือสำเภา,ของสัพเพเหระ,ของทิ้งแล้ว,ของโกโรโกโส
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
junacke pesmeลำนำจูนักเกียเพสเมีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
junctionที่ต่อ, ที่เชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junctionรอยต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction networkข่ายสายผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, cemento-enamelรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, dentogingivalรอยต่อเหงือกยึดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, mucogingivalรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, myoneural; junction, neuromuscular; motor end-plateแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junction, neuromuscular; junction, myoneural; motor end-plateแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junctional epithelium; epithelial attachmentเยื่อบุผิวเชื่อมต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juncaceaeกก (พืช) [TU Subject Heading]
Junctionรอยต่อ [การแพทย์]
Junction Boxจังชั่นบ็อก
กล่องรวมสายไฟ ที่ติดอยู่ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Junctional Complexesเครื่องเชื่อม [การแพทย์]
Juncus Effusus Lหญ้าปล้องจีน [การแพทย์]
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]
Junk ของเลิกใช้, จังค์
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jungceylon (n) ชื่อเมืองภูเก็ตในอดีต
See also: R. Phuket
Junior[Tee-Noi] (n ) Hey Junior why you been so long?
junkyard (n ) ป่าช้ารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
June?จูน Walk the Line (2005)
June.จูน Walk the Line (2005)
Junior?จูเนียร์ Outbreak (2013)
Junior!จูเนียร์! Blue on Blue (2013)
I mean, that machine was a piece of kaiser-era junk.ฉันหมายถึง, เครื่องนั่นมันก็ทำงานผิดพลาดกันได้ Committed (2008)
How are you feeling, Junior?รู้สึกยังไงบ้าง Odyssey (2008)
They're normal april, june, and august.มันปกติ เมษา.. มิถุนา.. สิงหา.. Adverse Events (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
Junior High Year 1 * Springฤดูใบไม้ผลิ - - Akai ito (2008)
Our junior high school life has just started.ชีวิตพวกเราเพิ่งจะเริ่ม Akai ito (2008)
Brings back memories of junior high school days.พอนึกย้อนไปถึงสมัยที่เราเรียนด้วยกัน Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
junJanet and Bill are going to get hitched in June.
junWe have a lot of rain in June.
junHe is junior to me by two years.
junHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
junAs a rule we have much rain in June in Japan.
junCherries are ripe in June or July.
junGo straight up the street for about 100 meters, and you will get to the junction of three roads.
junIf you are to finish the work before June, you will have to work much better.
junWe will get through the jungle somehow.
junShe is going to marry Mr Johnson on June 4.
junWe chopped our way through the jungle.
junThe lion is the king of the jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมตอนต้น[N] junior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, Ant. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Example: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น
สนธิ[N] connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สบ[N] junction, Example: บริเวณระหว่างบ้านห้วยปงกับสบอ้อ เป็นพื้นที่ส.ป.ก.4-01, Thai definition: บริเวณที่แม่น้ำตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปมาประจบร่วมกัน, Notes: (เขมร)
ทางป่า[N] jungle trail, See also: jungle track, jungle route, jungle path, Syn. ทางเดินป่า, Example: ทางป่าแถวนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีงูชุกชุม
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไข้ป่า[N] malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
ป่าใหญ่[N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
ป่า[N] forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
เดือนมิถุนายน[n. exp.] (deūoen mithunāyon) EN: June   FR: mois de juin [m] ; juin [m]
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction   
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røng) EN: junior partner   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUN    JH AH1 N
JUNE    JH UW1 N
JUNK    JH AH1 NG K
JUNO    JH UW1 N OW0
JUNG    Y UH1 NG
JUNEK    JH UW1 N IH0 K
JUNDT    JH AH1 N T
JUNCO    JH AH1 NG K OW0
JUNGE    JH AH1 NG
JUNDA    JH AH1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jun    (n) (jh uu1 n)
June    (n) (jh uu1 n)
junk    (n) (jh uh1 ng k)
Junes    (n) (jh uu1 n z)
junks    (n) (jh uh1 ng k s)
junky    (n) (jh uh1 ng k ii)
junta    (n) (jh uh1 n t @)
jungle    (n) (jh uh1 ng g l)
jungly    (j) (jh uh1 ng g l ii)
junior    (n) (jh uu1 n i@ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
循環器[じゅんかんき, junkanki] (n) ระบบหมุนเวียนเลือด
殉職[じゅんしょく, junshoku] (n vi) การเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น 知り合いのおまわりさんが殉職しました
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา
順送[じゅんそう, junsou] (n) เครื่องProgressive Press
準備[じゅんび, junbi] (n ) (เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)
準備基金[じゅんびききん, junbikikin] (n ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to
順番[じゅんばん, junban] Thai: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว English: turn (in line)

German-Thai: Longdo Dictionary
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
jungen, See also: junge
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์
Juni(n) |der| เดือนมิถุนายน
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juni {m}June [Add to Longdo]
Jungbrunnen {m}fountain of youth [Add to Longdo]
Jungautor {m}; Jungautorin {f}fledgeling writer; fledgling writer [Add to Longdo]
Junge {m}; Knabe {m}; Bube {m}boy [Add to Longdo]
Junge {m}; Kind {n}youngster [Add to Longdo]
Junge haben; sich vermehrento breed [Add to Longdo]
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
Jungfernfahrt {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernhäutchen {n} [anat.]hymen [Add to Longdo]
Jungfernreben {pl}virginias [Add to Longdo]
Jungfernrede {f}maiden speech [Add to Longdo]
Jungfernreise {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernschaft {f}maidenhood [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit {f}maidenliness [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit {f}virginity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
T字路[ティーじろ, tei-jiro] (n) T junction [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform, #396 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] army; military; arms, #619 [Add to Longdo]
军事[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] military affairs; military matters; military, #1,702 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler, #2,010 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] army troops, #2,251 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] germ; bacteria, #3,583 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] bacteria; mold; mushroom, #3,583 [Add to Longdo]
初中[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school, #3,821 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] smart; eminent; handsome; talented, #4,098 [Add to Longdo]
军人[jūn rén, ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] serviceman; soldier; military personnel, #5,415 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
パケット順序制御[ぱけっとじゅんじょせいぎょ, pakettojunjoseigyo] packet sequencing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
[じゅん, jun] ENTSPRECHEND ANWENDEN, NACHAHMEN [Add to Longdo]
准尉[じゅんい, jun'i] Oberfeldwebel [Add to Longdo]
処女[しょじょ, shojo] Jungfrau [Add to Longdo]
処女膜[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]
巡査[じゅんさ, junsa] Schutzmann, Polizist [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top